Naslovnica HRT od javnog do državnog 1.2. 0 PROGRAMSKOM VIJEĆU

1.2. 0 PROGRAMSKOM VIJEĆU PDF Ispis E-mail
Autor Vlatko Silobrčić   
Srijeda, 25 Rujan 2013 08:21


      Vjerujem da je dobro započeti prikazivanjem sastava PV-a, što će dobro ocrtati glavni problem. Za tu sam svrhu odlučio skanirati Izvještaj koji sam, u okviru zakonskih obveza podnio na sjednici, Sabora. Prikazat ću prve dvije stranice toga izvještaja i posljednju stranicu, na kojoj je moj zaključak. U prikazanome je tekstu opisano i kako sam postao predsjednikom Programskog vijeća. Ostatak teksta na drugoj stranici Izvještaja prikazujem samo zato da bi stranica bila cjelovita (pogledajte str. 3, 4, 5)
      Mislim da je dobro navesti i zadatke PV-a, prema članku 19 tadašnjeg Zakona o HRT-u.  PV:
          -    „u skladu s programskim obvezama predlaže, odobrava, prati, ocjenjuje i nadzire programsko usmjerenje radijskih i televizijskih programa
          -    daje prethodno mišljenje Upravnom vijeću HRT-a na imenovanje i razrješenje ravnatelja HRT-a
          -    imenuje i razrješava glavnog urednika Hrvatskog radija i glavnog urednika Hrvatske televizije, na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća HRT-a
          -    imenuje i razrješava urednike programa na prijedlog glavnog urednika
          -    daje prethodno mišljenje o prijedlogu financijskog i poslovnog plana
          -    daje prethodno mišljenje na Statut HRT-a
          -    daje prethodno mišljenje na pravilnik o radu
          -    daje prethodno mišljenje na druge opće akte kojima se uređuju pitanja programa
          -    utvrđuje uvjete i postupak za imenovanje članova Vijeća HRT-a u skladu sa zakonom i Statutom
          -    donosi poslovnik o svom radu
          -    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.“
       Jasna je namjera zakonodavca bila da PV bude glavno pri usmjeravanju radijskih i televizijski programa. Može se vidjeti i to da je postojalo stanovito preklapanje zadaća PV-a i Upravnog vijeća HRT-a. Ono je, to mogu odmah reći, znalo izazivati napetosti pri donošenju pojedinih odluka i razgraničenju ingerencija.
       Pogleda li se pažljivo sastav PV-a, lako je uočiti da je u njemu dobro zastupljeno civilno društvo. Moglo bi se jedino prigovoriti tadašnjem zakonodavcu da je, zbog operativnosti PV-a, mogao smanjiti ukupan broj njegovih članica/članova, i to tako da pojedine srodne udruge biraju zajedničkoga predstavnika. Veliki je broj članica/članova PV-a uzrokvao dugotrajne sjednice, i nije uvijek lako bilo niti privesti raspravu kraju radi odlučivanja glasovanjem. Ipak PV je, dok je djelovao pokazao da u njemu nema prevagu niti jedna politička opcija. Članice/članovi jesu jasno iskazivali svoja opredjeljenja, ali nisu imali načina nametnuti bilo kakve političke direktive.

hrt01

hrt02

hrt03