Naslovnica Vodiči kroz osobne financije

vodic01

Vodič za razumijevanje investiranja u financijsku imovinu

Autori: Guste Santini i Stevo Karaica
Izdavač: RIFIN d.o.o, Zagreb 2007 (ISBN: 978-953-7413-01-9), 148 stranica

Darujte ovu knjigu sebi i onima koje volite. Nećete pogriješiti.

  •   govori na jednostavan način o financijskoj imovini i investicijama
  •   namijenjena nestručnoj javnosti
  •   razumljiva, informativna i zanimljiva
  •   može pomoći da izbjegnete financijske pogreške i zamke
  •   pravi korak ka financijskoj sigurnosti
  •   besplatna dostava i 100% GARANCIJA ZADOVOLJSTVA
komplet  vodica
pročitajte predgovor ili sadržaj ovog vodiča.

Zašto kupiti ovu knjigu?

Ovaj vodič će vas voditi korak po korak u intrigantni svijet financijskih investicija. Uz jednostavna objašnjenja i obilje živopisnih ilustracija, aforizama, izreka i filozofskih misli koji prate tekst, vjerujemo da će vam biti zanimljiv za čitanje, tim više što ne zahtijeva nikakvo posebno predznanje, a od njenog izučavanja imat ćete višestruke koristi.
Knjiga je zamišljena kao vodič koji može koristiti kako onima koji djeluju na financijskim tržištima da se brzo podsjete nekih osnovnih pojmova i načela investiranja, tako i svima koji su zainteresirani za burzovno trgovanje, ponajprije najširoj javnosti – prosječnim građanima, koje se sve više bombardira kompliciranim vijestima i informacijama o burzi i vrijednosnicama. Kao dobar prijatelj, ovaj vodič pomoći će vam da ne budete dio kolektivne histerije lakog bogaćenja, odnosno upuštanja u rizične investicije o kojima znate malo ili ne znate ništa. Napisan je od srca, u nadi da će vas potaknuti na daljnje izučavanje i postizanje veće razine informiranosti i znanja o tom sve važnijem području.


Predgovor

Suvremeno financijsko tržište karakteriziraju sve intenzivnije i brže promjene koje su posljedica tehnoloških dostignuća i internacionalizacije. Mijenjaju se tehnike, organizacijski oblici, pa i nazivi, no bit uvijek ostaje ista, a to je stalno usavršavanje financijske ekonomije radi što potpunijeg i kvalitetnijeg ispunjavanja njezinih temeljnih funkcija, tj. usklađivanja sa složenim potrebama različitih sudionika financijskog sustava.

I u Hrvatskoj je u tom smislu u posljednjih nekoliko godina došlo do određenih poboljšanja, no još uvijek smo daleko od onoga što karakterizira svijet visokorazvijenih financijskih odnosa. Puno je toga u vezi s novcem i financijama nedorečeno i  nepotpuno, a najviše zabrinjava financijska nepismenost većine  hrvatskih građana s izrazito pogrešnim sklonostima i navikama u potrošnji i štednji, odnosno investicijama, što svoj odraz ima u poražavajućoj bilanci i kućanstava i pojedinaca.

U takvoj situaciji sve veći interes stanovništva za burzu i investicijske fondove više je odraz pomodarstva nego promišljenog ulaganja.  Needucirane građane potiče se sa svih strana na ulaganja na burzi, počevši od Vlade i medija pa do financijskih institucija.  Informacije koje se pritom nude o burzovnom trgovanju najčešće su nepotpune, nejasne ili čak sugestivne i u velikoj mjeri podržavaju priče o brzoj i lakoj zaradi. Ide se čak dotle da se u slučaju pojedinih dionica u vlasništvu države građani javno pozivaju na kupnju tih dionica, što je izrazito rizično ulaganje. Općenito se u glamuruznoj ponudi vrijednosnih papira i udjela u investicijskim fondovima rijetko kada upozorava na moguće rizike ulaganja. A njih je doista mnogo,  jer ni jedna vrijednosnica nije dovoljno zaštićena od hirovitosti tržišnih prilika, napose inflacije i bankrota emitenta.

Svi ti problemi, uključujući i naš odnos prema njima, u velikoj mjeri inspirirali su ovaj tekst. Nadamo se da će ovaj vodič svojim jednostavnim objašnjenjima kompleksno područje financijskih investicija učiniti manje zbunjujućim i kaotičnim. Namijenjen je nestručnoj javnosti, prosječnim građanima koji su zainteresirani za investiranje, kao koristan orijentir u usvajanju investicijskih znanja i vještina. Otud obilje praktičnih primjera, živopisnih ilustracija, aforizama, izreka, filozofskih misli ... koji prate tekst i dodatno ga pojašnjavaju.

Čitajući tekst, steći ćete dobre osnove o tome kako je financijsko tržište organizirano i kako funkcionira, koje sve instrumente nudi te kako se njima trguje. Pritom se osvrćemo na karakteristične vrijednosnice tržišta kapitala i novčanog tržišta, osobito na dionice, obveznice i udjele investicijskih fondova. Središnji dio teksta odnosi se na fundementalnu i tehničku analizu vrijednosnica bez kojih je investiranje uzaludan posao. Stoga je tom poglavlju posvećena posebna pažnja.

Na kraju se kratko osvrćemo i na tržište financijskih izvedenica , tek toliko da se upoznate s njihovim osnovnim kategorijama jer ti kompleksniji segmenti financijskog tržišta kod nas još uvijek nisu zaživjeli.

U težnji da pronađemo mjeru između zanimljivog i jednostavnog izlaganja te stručnih objašnjenja opsežne građe financijskih  investicija i tehnika burzovnog trgovanja, mnogo toga morali smo izostaviti ili površno objasniti. S druge strane, neke odnose i procese naglašavali smo višekratno i uporno.
Isto tako, uvažavajući činjenicu da nova tržišna realnost emocionalnoj inteligenciji daje veliku vrijednost, tim aspektom prožet je cijeli tekst, a osobito nadahnut lekcijama o investiranju koje nam daje najveći investicijski „guru“ Benjamin Graham, zagovornik „inteligentnog“ investiranja, koji je znatno utjecao na mišljenje cijele jedne generacije profesionalnih investitora, poput popularnog Warrena Buffeta, svoga studenta, a poslije i suradnika u poslu. Pod pojmom „inteligentni“ investitor Graham je smatrao – biti strpljiv, discipliniran te imati veliku želju za učenjem; znati sputavati svoje osjećaje i samostalno misliti, naglašavajući da je takva vrsta inteligencije „više karakteristika karaktera nego uma“.

Na tim idejama ovaj vodič korak po korak vodit će vas u intrigantni svijet financijskih investicija objašnjavajući vam kako se različite vrste vrijednosnica ponašaju u različitim uvjetima. U njemu nema spektakularnih priča o tome „kako se na brzinu obogatiti“. To vam – zapamtite – ne može ponuditi nijedna knjiga. Potpuno suprotno, on će vas stalno upozoravati kako izbjeći uobičajene pogreške i zamke, ukazujući vam na značenje ideje „lets money make money“ i na potrebu usvajanja temeljnih principa na kojima je financijsko tržište oduvijek funkcioniralo: Nema muke bez nauke (no pain no gain.) Bez rizika nema profita (No risk no fun.)

Koliko god vam te fraze zvučale banalno, njihovo značenje ne može se umanjiti. Razmatranja o njima provlače se na razne načine kroz tekst nadajući se da će barem potaknuti tendenciju ka kontroliranju ponašanja koje većinu investitora drži daleko od onog što su njihove maksimalne mogućnosti. Uz praktične informacije i smjernice, iskustva brojnih investitora i naglašavanje elemenata koji moraju biti uključeni u svaki pojedinačni investicijski izbor, ovaj vodič pomoći će vam da svladate određena pravila i tijekom vremena steknete vještine u odabiru vrijednosnica koje najbolje odgovaraju vašim ciljevima. Na koncu, pomoći će vam u razumijevanju konfuznog žargona financijskih investicija kao i rasprava koje se o njima vode u medijima.

Možda su naša očekivanja u pogledu ovog teksta preambiciozna, a donekle i pretenciozna. No, nadamo se da će barem u osnovi biti ispunjena. Ako ništa drugo, ovaj vodič, kao svojevrsna kompilacija domaće i inozemne stručne i popularne literature, stručnih časopisa, dnevnog tiska te podataka s interneta, nudi vam bogat materijal za razmišljanje. U svom putovanju od početnika do iskusnog investitora, ovaj vodič samo je prvi korak k daljnjem izučavanju ulaganja u vrijednosnice.

Sadržaj

Predgovor
1. Osnove i značajke investiranja na financijskim tržištima
1.1.    Financijska tržišta
1.1.1.    Sudionici
1.1.2.    Podjela
1.1.3.    Instrumenti financijskih tržišta: klasifikacija
1.2.    Investiranje nasuprot špekuliranju
1.3.    Prinos nasuprot riziku
1.3.1.    Prinos
1.3.1.1.    Vrste prinosa
1.3.1.2.    Mjerenje prinosa
1.3.2.    Rizik
1.3.2.1.    Vrste rizika
1.3.2.2.    Mjerenje rizika
1.4.    Proces investiranja
1.4.1.    Definiranje strategije investiranja
1.4.1.1.    Ciljevi investiranja
1.4.1.2.    Ograničenja investiranja
1.4.1.3.    Vrste strategija
1.4.2.    Analiza vrijednosnica
1.4.2.1.    Fundementalna analiza
1.4.2.2.    Tehnička analiza
1.4.3.    Izgradnja portfelja
1.4.3.1.    Diversifikacija portfelja
1.4.3.2.    Alokacija imovine
1.4.3.3.    Neki investicijski „planovi“
1.4.4.    Revizija portfelja
2.    Nekoliko naznaka o burzi
2.1.    Burzovne kotacije i indeksi
2.2.     Kupoprodaja vrijednosnih papira
2.2.1.    Uloga brokera
2.2.2.    Vrste naloga

2.3.    Kako čitati burzovna izvješća
3.    Investicije s fiksnim prinosom
3.1.    Obveznice
3.1.1.    Vrste obveznica
3.1.2.    Kako odabrati obveznicu
3.1.3.    Cijene i prinosi obveznica
3.2.    Ostale vrijednosnice s fiksnim prinosom
3.2.1.    Povlaštene dionice
3.2.2.    Trezorski zapisi
3.2.3.    Certifikati o depozitu
3.2.4.    Komercijalni zapisi
3.2.5.    Bankovni akcepti
4.    Investicije s varijabilnim prinosom
4.1.    Intrigantni  svijet dionica
4.1.1.    Vrste dionica
4.1.2.    Vrednovanje dionica
4.1.3.    Kupnja na marginu
4.1.4.    Kratke prodaje
5.    Investicijski fondovi
5.1.    Vrste investicijskih fondova
5.1.1.    Novčani fondovi
5.1.2.    Obveznički fondovi
5.1.3.    Mješoviti fondovi
5.1.4.    Dionički fondovi
5.1.5.    Indeksni fondovi
5.1.6.    Specijalizirani sektorski fondovi
5.2.    Prinosi i naknade investicijskih fondova
5.3.    Odabir investicijskog fonda
5.4.    Informacije o investicijskim fondovima
6.    Financijske izvedenice
6.1.    Opcije
6.2.    Terminski ugovori
6.3.    Swaps
Korisne informacije