Naslovnica Vodiči kroz osobne financije

guste_santini

Guste Santini 

Rođen sam 22. svibnja 1949. godine u Turnju (općina Sv. Filip Jakov). Osnovnu i srednju  školu pohađao sam u Zagrebu. Godine 1968. upisao sam Fakultet ekonomskih nauka (Narodna privreda - financijski smjer) u Zagrebu i diplomirao u svibnju 1972. godine.

 1983. godine obranio sam magistarski rad pod naslovom: "Razvojni problemi duhanske grane SR Hrvatske" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u okviru poslijediplomskog studija: "Politika privrednog razvoja i metode makroekonomske analize".

 1997. godine obranio sam doktorsku tezu pod naslovom: “Uloga poreznog sustava u izgradnji tržišne privrede” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 Od 1972. do 1976. godine radio sam u Narodnoj banci Hrvatske, te u Privrednoj banci Zagreb od 1976. do 1978. godine. Od 1978. do 1986. godine bio sam na funkciji glavnog direktora Tvornice duhana Zagreb. U  razdoblju 1980-84. bio sam član Saveznog savjeta za cijene i predsjednik Odbora za poljoprivrednu, prerađivačku i duhansku industriju. Od 1986. godine radio sam na mjestu direktora Instituta za javne financije u Zagrebu. Od 1993. godine radio sam na mjestu glavnog direktora Osiguranja - Zagreb, a od travnja 1993. godine obnašao sam funkciju predsjednika uprave "Investicijsko-komercijalne štedionice" d.d., Zagreb. Od 2000. do 2006. godine radio sam na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“. Od 2007. godine djelujem u RIFIN-u.

Dolaskom u Institut za javne financije preuzeo sam mjesto glavnog i odgovornog urednika  časpisa "Financijska praksa" (1986-1991.) kojeg sam mjenjajući uređivačku poliiku „preveo“ u znanstveni časopis. Danas časopis djeluje pod imenom Financijal Theory & Practice. Pokretač sam i utemeljitelj znansvenog časopisa "Ekonomija/Economics" koji je ove godine „navršio“ dvadeset godina redovnog izlaženja. Od utemeljenja časopisa obnašam funkciju glavnog i odgovornog urednika.

Istraživanja ekonomske teorije i politike  kako u Institutu za Javne financije tako i u tvrtki RIFIN zahtjevala su sučeljavanja različitih „filozofija“ što je rezultiralo organizacijom preko trideset znanstvenih skupova od kojih je gotovo polovica međunarodnog karaktera. Pojedini znanstvni skupovi organizirani su u suradnji s najuglednijim hrvatskim znanstvenim i obrazovnim institucijama: Hrvatska akadema znanosti i umjetnosti, te Ekonomski fakultet u Zagrebu.

Član sam uređivačkog savjeta Montenegrin Journal of Economics, te časopisa Suvremena trgovina.  Član sam Znanstvenog vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo HAZU-a.

Objavio sam 21 knjigu i monografiju, 8 samostalno i 13 u suautorstvu, te 56 znanstvenih i stručnih članaka kao što je vidljivo u prilogu. Na web siteu www.rifin.com, čiji sam pokretač i utemeljitelj, objavio sam više stotina komentara tekuće ekonomske politike uključivo prijedloge mogućih rješenja. Na drugima portalima, odnosno drugim glasilima objavio sam više desetina eseja.

2003. godine u izboru časopisa PROFIT proglašen sam ekonomistom godine. 2010., 2011. , 2012., 2013. i 2014. godine dodjeljena mi je nagrada Privrednog vjesnika „Gorazd Nikić“ kao jednom od pet najboljih ekonomskih analitičara po izboru poduzetnika.

Zagreb, veljača 2015.

 

 

OBJAVLJENI RADOVI

Knjige i monografije:

1. (Koautori S.Orsag-D.Gulin): Uvod u ekonomiku vrijednosnih papira, Institut za javne financije, Zagreb, 1991.

2. (Koautor Ž.Rohatinski):Prilog razmatranju politike ekonomske stabilizacije u Hrvatskoj, RIFIN, Zagreb 1992.

3. (Koautor Ž.Rohatinski):Ekonomska politika za 1993.godinu, RIFIN, Zagreb,1993.

4. (Koautor Ž.Rohatinski):Pretvorba odakle dolazimo...kamo idemo?, RIFIN, Zagreb, 1994.

5. Ekonomska politika za 1995.godinu, RIFIN, Zagreb, 1995.

6. (Koautor Ž. Rohatinski): Ekonomska politika, RIFIN, Zagreb, 1998.

7. Bespućima ekonomske politike – Kako uvesti Hrvatsku u 21. Stoljeće, Binoza-press, Zagreb, 2000.

8. Bespućima ekonomske politike – Tranzicija samoupravnog u tržišni model privređivanja, Binoza-press, Zagreb, 2001.

9. (Koautor S. Bebek): „Vodič za razumijevanje osobnih financija“, RIFIN, Zagreb, 2005.

10. (Koautor S. Kliska): „Vodič za razumijevanje poreza“, RIFIN, Zagreb, 2006.

11. (Koautor N. Vidaković): „Vodič za razumijevanje novca“, RIFIN, Zagreb, 2006.

12. (Koautor S. Karaica): „Vodič za razumijevanje nekretnina“, RIFIN, Zagreb, 2006.

13. „Iluzija i stvarnost hrvatskog gospodarstva“, RIFIN, Zagreb, 2007.

14. (Koautor S. Bebek) „Vodič za razumijevanje investiranja u financijsku imovinu“, RIFIN, Zagreb, 2007.

15. „Vodič za razumijevanje kućnog budžeta i računovodstva“, RIFIN, Zagreb, 2008.

16. (Koautor S. Bebek): „Vodič za razumijevanje poduzetnišva“, RIFIN, Zagreb, 2008.

17. „Refleksije jednoga Turanjca“, RIFIN, Zagreb, 2009.

18. „Vodič za razumijevanje poslovanja s bankama“, RIFIN, Zagreb, 2009.

19. „Porezna reforma i hrvatska kriza“, RIFIN, Zagreb, 2009.

20. (Koautor M. Bijelić): „Vodič za razumijevanje poslovanja s osiguravajućim društvima“, RIFIN, Zagreb, 2010.

21. (Koautor S. Bebek): „Vodič za razumijevanje Obrazovanja“, RIFIN, Zagreb, 2011.

 

Članci:

1. Dogradnja ili reforma sistema društvenog financiranja, Financijska praksa, Zagreb, br. 1-3, 1987. str. 5-9.

2. (Koautor N.Marendić): Porez na promet, Financijska praksa, Zagreb, br. 9-10, 1987., str. 426-440.

3. Osnovne naznake u pristupu razmatranja programa mjera SIV-a, Financijska praksa, Zagreb, br. 11, 1987., str. 515-518.

4. O odnosu izravnih i neizravnih poreza, Financijska praksa, Zagreb, br. 11, 1987., str. 574-578.

5. Jedan pogled na socijalnu politiku u predstojećoj reformi, Financijska praksa, Zagreb, br. 9-11, 1988. str. 573-576.

6. Zaključci međunarodne konferencije o porezu na dodatnu vrijednost i fiskalnom federalizmu u Jugoslaviji, Financijska praksa, Zagreb, br. 9-11, 1988., 641-642.

7. Strukturno prilagođavanje i politika poreza i doprinosa, u "Strukturno prilagođavanje privrede SR Hrvatske uvjetima stabilizacije", Informator, Zagreb, 1988., str. 145-151.

8. Jedan od mogućih koraka do reforme, u "Teoretski i praktični problemi financijskog sistema Jugoslavije, Institut za javne financije, Zagreb, 1989., str. 115-121.

9. (Koautor P.Jurković): Mogućnosti doprinosa fiskalne i monetarne politike u rješavanju problema financijskog sistema Jugoslavije, Financijska praksa, Zagreb, br. 3-4, 1989., str. 128-132.

10. Teorijski i praktični problemi financijskog sistema Jugoslavije - uvodno izlaganje, Financijska praksa, Zagreb, br. 3-4, 1989., str. 132-137.

11. Odnos izravnih i neizravnih poreza u reformi sistema društvenog financiranja, u "Problemi reforme privrednog sistema SFR Jugoslavije", Globus, Zagreb, 1989., str. 273-289.

12. Oporezivanje dobiti i kamatna stopa, Zbornik radova: "Oporezivanje dobiti poduzeća", Institut za javne financije, Zagreb, 1990., 57-62.

13. (Koautor N.Marendić): Osnove poreznog sistema zemalja OECD, Institut za javne financije, 1990..

14. Izgradnja novog poreznog sistema, u „Aktualni problemi privrednih kretanja i ekonomske politike Jugoslavije“, Informator, Zagreb, 1990., str. 177-187.Zagreb, 1990.

15. Ograničenja porezne politike u: „Računovodstvo, revizija i poslovne financije u funkciji poslovne politike poduzeća“, HZRIFD, Zagreb, 1994., str. 243-263

16. Ograničenja privredne aktivnosti poreznim sistemom i  poreznom politikom,"Ekonomija/Economics", RIFIN, Zagreb, br.1-3, 1994., str.181-2O3

17. Pretvorba, odakle dolazimo....kamo idemo?, „Ekonomija/Economics“, RIFIN, Zagreb, br. 6 – 7, 1995., str. 401 – 413

18. Teze za poreznu politiku u 1997. godini, „Ekonomija/Economics“, RIFIN, Zagreb, br. 3, 1996., str. 479 – 487

19. Prilog za učinkovitu ekonomsku politiku u 1996. godini, „Ekonomija/Economics“, RIFIN, Zagreb, br. 1, 1996., str 137 – 145

20. Odnos poreznog i gospodarskog sustava, „Ekonomija/Economics“, RIFIN, Zagreb, br. 2, 1998., str. 177 – 197

21. (Koautor Ž. Rohatinski): Economic Policy in Croatia, „Ekonomija/Economics“, RIFIN, Zagreb, br. 4, 1988., str, 603 – 637

22. Porezni sustav i porezna politika, u: “Današnja financijalna znanost”, HAZU, Zagreb, 1998., str, 93 – 109

23. Teze za poreznu politiku u 1999., „Ekonomija/Economics“, RIFIN, Zagreb, br. 2, 1998., str. 207 – 215

24. Kako iz krize, u: “Dugoročna strategija gospodarskog razvoja Hrvatske”, „Ekonomija/Economics“, HAZU-RIFIN, Zagreb, br. 4, 1999., str. 869 – 879

25. Startna pozicija za 2000. godinu, „Ekonomia/Economics“, RIFIN, Zagreb, br. 4, 1999., str. 575 – 601

26. (Koautor I. Santini): Hrvatska za XXI stoljeće, “Ekonomija/Economics”, RIFIN, Zagreb, br. 4, 1999., str. 601 – 607

27. Makroekonomski učinci poreza, u: “Tendencije u razvoju financijske aktivnosti države”, HAZU, Zagreb, 2000., str. 77 – 89

28. Neki indikatori o stanju hrvatske privrede na kraju tisućljeća, “Ekonomija/Economics”, RIFIN, Zagreb, 2000., br. 1, str. 165 – 251

29. Zašto osnovati nacionalnu hrvatsku poslovnu banku?, u: “Hrvatska gospodarska kriza i pravac zaokreta iz recesije u ekonomski razvoj”,  “Ekonomija/Economics”, HAZU-RIFIN, Zagreb, 2001., br. 1, str. 149 - 157

30. (Koautor S. Andrijašević): „Oporezivanje poduzeća“, u „Zbornik radova, hommage prof. dr. sc. Sanji Andrijašević“, “Ekonomija/Economics”, RIFIN, Zagreb, 2002., br. 2, str. 223 – 231.

31. „Međuovisnost sistema i politike“, u: “Polazišta za strategiju ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21. Stoljeća“,  “Ekonomija/Economics”, HAZU-RIFIN, Zagreb, 2002., br. 3, str. 465 – 475.

32. „Razlozi za osnivanje nacionalne poslovne banke“, u „Ekonomska politika, Zablude – Propusti – Očekivanja, Povodom 80. Obljetnice rođenja akademika Jakova Sirotkovića“, „Ekonomija/Economics“, RIFIN, Zagreb, 2002., br. 4, str. 743 – 757.

33. (Koautor V. Morović): „Fiskalni odnosi centralne i lokalnih vlasti“, u „Ekonomska politika, Zablude – Propusti – Očekivanja, Povodom 80. Obljetnice rođenja akademika Jakova Sirotkovića“, „Ekonomija/Economics“, RIFIN, Zagreb, 2002., br. 4, str. 793 – 803.

34. „Odnos kamatne i neto profitne stope“, u „Pristup strategiji ekonomskog razvoja Hrvatske“, Ekonomija/Economics, HAZU-RIFIN, Zagreb, 2003., br 1, str. 201 – 217.

35. „Utjecaj deficita robne razmjene s inozemstvom na poreznu presiju neizravnih poreza u Hrvatskoj za razdoblje 1994. – 2002. godine“, u „Ekonomska politika, Tečajna politika i gospodarski razvoj“, Ekonomija/Economics, RIFIN, Zagreb, br. 2, str. 373. – 409.

36. „Gubici izravnih poreza temeljem deficita robne razmjene s inozemstvom u Hrvatskog za razdoblje 1994. 2002. godine“, Ekonomija/Economics, RIFIN, Zagreb, br. 3, str. 621 – 647.

37. (Koautor S. Kliska): „Utjecaj deficita robne razmjene s inozemstvom na kretanje javnog duga Hrvatske u razdoblju 1994. – 2002. godine“ u „Ekonomska politika, Javni dug u republici Hrvatskoj“, Ekonomija/Economics, RIFIN, Zagreb, 2004., br. 2, str. 207 – 253.

38. „Utjecaj deficita robne razmjene s inozemstvom na porezne prihode Hrvatske u razdoblju 1994. – 2004. godine“, u „Ekonomska politika, Izvoz kao temelj strategije razvoja hrvatskog gospodarstva“, Ekonomija/Economics, RIFIN, Zagreb, 2005., br. 1, str. 249 – 275.

39. „Poduzeće u procesu reprodukcije“, u „Zbornik radova, Poslovna ekonomija“, VSPU, Zaprešić, 2006., str. 13 – 23.

40. „Poslovanje u uvjetima rizika“, u „Zbornik radova, Poslovna ekonomija“, VSPU, Zaprešić, 2006., str. 257 – 269.

41. (Koautor S. Stanić): „Poslovna kombinacija“, u „Zbornik radova, Poslovna ekonomija“, VSPU, Zaprešić, 2006., str. 269 – 311.

42. „Financijski sustav – skica“, Ekonomija/Economics, RIFIN, Zagreb, 2006., br. 4, str. 673 – 705.

43. „Učinci tečajne politike na gospodarstvo Hrvatske u razdoblju 1994. – 2005. godine“, u „Ekonomska politika“, E#konomija/Economics, RIFIN, Zagreb, 2006., br. 1, str. 1 – 31.

44. „Porezna stopa kao čimbenik konvergencije EU“, u „Ekonomska politika, Europska unija, mogućnosti/perspektive“, Ekonomija/Economics, RIFIN-Privredni vjesnik, Zagreb, 2007., br. 1, str. 151 – 177.

45. (Koautor S. Bebek): „`Vječni` dugovi – mrkva i batina neoliberalnog kapitalizma“, u „Inozemni dug Hrvatske, nastanak – stanje – perspektiva -  upravljanje“, Ekonomija/Economisc, RIFIN, Zagreb, 2008., br. 2, str. 281 – 311.

46. (Koautor S. Bebek): „Hrvatska inflacija – jučer, danas, sutra“, u „Ekonomska politika, Inflacija, Jučer – Danas – Sutra“, Ekonomija/Economics, RIFIN, Zagreb, 2008., br. 2, str. 219 – 263.

47. „Mogući pristup reformi poreznog sustava Republike Hrvatske“ u „Financije u vrtlogu globalizacije“, urednici: S. Krtalić, M. Benazić, Dr. Mijo Mirković, Pula, 2006., str. 154 – 191.

48. (Koautor S. Bebek): „Podjela poreza po kriteriju vremena i dostruki deficit – slučaj Hrvatske“, u „Ekonomska politika, Učinak platne bilance na ekonomski razvoj“, Ekonomija/Economics, RIFIN, Zagreb, 2010., br. 1, str. 39 – 67.

49. „Mogući pristup reformi poreznog sustava republike Hrvatske“, u „Mogući pravci porezne reforme“, Ekonomija/Economics, EFZ-RIFIN, Zagreb, 2011., br. 1, str. 99 – 131.

50. (Koautor M. Ivanov): „Uloga dopunskog kredita u poticanju poduzetničke aktivnosti i ekonomskog razvoja“, u „Ekonomska politika, Od potrošnog prema proizvodnom gospodarstvu“, Ekonomija/Economics, EFZ-RIFIN, Zagreb, 2011., br. 2, str. 233 – 271.

51. (Koautor S. Bebek): „Upitna je održivost tečaja kune“, u „Monetarna politika u uvjetima Liberaliziranih tokova kapitala, skup u spomen prof. dr. sc. Antunu Šokmanu“, Ekonomija/Economics, EFZ-RIFIN, Zagreb, 2011., br. 3, str. 547 – 579.

52. (Koautor S. Beabek): „Učinak vanjskotrgovinskog deficita na porezne prihode – slučaj Hrvatske“, u „Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne europe“, u „Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa“, EFZ, Zagreb, 16. 11. 2011.

53. „Kako stabilizirati euro poreznim sustavom – poruka kuni“, u Zbornik radova: „Iz krize u depresiju“, HAZU, 2012., str. 185 – 201.

54. (Koautor S. Bebek): „Regionalni razvoj – uvjet opstanka eurozone“, u „Ekonomska politika, Regionalni razvoj – prioritet EU“, Ekonomija/Economics, EFZ-RIFIN, Zagreb, 2012., br. 1, str. 1 – 35.

55. „Fiskalni pakt – dodatno ograničenje razvoja malog nacionalnog gospodarrstva u europskoj uniji“, u Zbornik radova „Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu, Znanastvni skup povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića, HAZU-EFZ, Zagreb, 2012., str. 155 – 179.

56. (Koautor S. Bebek): Hrvatska kao članica europske unije: put u (ne)poznatu budućnost, u: “Uloga i odgovornost države u osiguranju gospodarskog rasta”, “Ekonomija/Economics”, EFZ-RIFIN, Zagreb, 2013., br. 1, str. 1 – 29.

57. (Koautor S. Bebek): Hrvatska kao članica europske unije: put u (ne)poznatu budućnost, u: “Uloga i odgovornost države u osiguranju gospodarskog rasta”, “Ekonomija/Economics”, EFZ-RIFIN, Zagreb, 2013., br. 1, str. 1 – 29.

58. „Fiskalna politika“, u Zbornik radova: „Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva“, HAZU, 2014., str. 99 – 121.

59. „Ekonomska podjela poreza“, u Ekonomija/Economics, RIFIN, Zagreb, 2014., br. 2, str. 417 – 445.

60. „Globalizacija i investicije – put realizacije kapital-odnosa“, u „Investicijska politika u uvjetima globalizacije“, Ekonomija/Economics, EFZ-RIFIN, Zagreb, 2014., br. 1, str. 113 – 135.