Naslovnica Vodiči kroz osobne financije

vodic01

Vodič za razumijevanje POSLOVANJA S OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Autori: Mile Bijelić i Guste Santini
Izdavač: RIFIN d.o.o, Zagreb 2011 (ISBN: 978-953-7413-11-8), 162 stranice

Darujte ovu knjigu sebi i onima koje volite. Nećete pogriješiti.

  •   govori na jednostavan način o poslovanju s osiguravajućim društvima
  •   namijenjena nestručnoj javnosti
  •   razumljiva, informativna i zanimljiva
  •   može pomoći da izbjegnete financijske pogreške i zamke
  •   pravi korak ka financijskoj sigurnosti
  •   besplatna dostava i 100% GARANCIJA ZADOVOLJSTVA
komplet  vodica
pročitajte predgovor ili sadržaj ovog vodiča.

Zašto kupiti ovu knjigu?

Ovaj vodič vodi vas u interesantni svijet osiguranja, nudeći jednostavna objašnjenja i informacije koje će vam koristiti, bilo da ste odabrali koja osiguranja ćete zaključiti ili to namjeravate tek učiniti. Uz obilje živopisnih ilustracija, aforizama, izreka, i filozofskih misli koji prate tekst, vjerujemo da će vam biti zanimljiv za čitanje. Namijenjen je pojedincima ili obiteljima da preuzmu odgovornost za svoj život i da budu informirani kako pristupiti donošenju odluka o osiguranju. Izbor i kupovanje određenih osiguranja je vrlo složeno i ovisi od vrlo mnogo čimbenika. Pitanja osiguranja nastojali smo koliko god je to bilo moguće prikazati na jednostavan način tako da čitatelj NE GUBI PREVIŠE VREMENA proučavajući područje pojedinih osiguranja već da dobije samo osnovne smjernice. Pisana je na popularan način i u njoj je predstavljeno samo najosnovnije iz odabranih vrsta osiguranja kako bi poslužila kao VODIČ potencijalnim osiguranicima. Knjiga je poziv svim onim potencijalnim osiguranicima da počnu konstruktivno razmišljati o ekonomskoj zaštiti putem osiguranja i da ne dođu u situaciju kada im se dogode štete na imovini, iz raznih vrsta odgovornosti i na osobama kako te štete pokriti. Jedina prava ekonomska zaštita od eventualnih budućih šteta je OSIGURANJE, no za osiguranje treba izdvojiti novac za premiju osiguranja. Ako pojedinac ili obitelj nisu spremni ili nemaju novac za premiju osiguranja, moraju biti svjesni da preuzimaju rizik NA SEBE i ako im se slučajno dogode velike štete da će doći u vrlo tešku ekonomsku situaciju odnosno može im doći u pitanje čak i egzistencija. Iz ove knjige može se saznati samo najvažnije o zaključivanju pojedinih  osiguranja i posebno kako naplatiti osigurninu od osiguravatelja kada se dogodi osigurani slučaj. Najvažnije je zaključiti kvalitetno osiguranje kada se isto PRVI PUTA zaključuje. Autori Vodiča pokušali su se postaviti na stranu pojedinca ili obitelji i savjetovati kako prvenstveno PRVI PUTA pristupiti zaključivanju pojedinih osiguranja i realizaciji zaključenih ugovora o osiguranju. No koliko smo, u okviru predviđenog opsega Vodiča u tome uspjeli, ocijeniti ćete po izlasku istoga iz štampe, Vi dragi korisnici.

Predgovor

Pišemo ovu knjigu da svim pojedincima (pravnim jezikom rečeno: fizičkim osobama - građanima) i njihovim obiteljima pomognemo da preuzmu odgovornost za svoj život odnosno da budu informirani kako pristupiti donošenju odluka o osiguranju. Odluke o osiguranju trebalo bi donositi na osnovu programa osiguranja. Program osiguranja treba polaziti od niza načela osiguranja. On bi trebao sadržavati prvenstveno mogućnoti neosiguravanja, a zatim kako donijeti kvalitetne odluke u vezi osiguranja odnosno izbjeći propuste kod zaključivanja pojedinih ugovora o osiguranju. Upravljanje rizicima (mogućnošću da se desi općenito šteta ili gubitak) i kupovanje određenih osiguranja vrlo je složeno i ovisi o vrlo mnogo čimbenika. Kod svake vrste osiguranja postoji više od jedne kombinacije pokrića. Osnovno načelo za svakoga bi trebalo biti da se ne riskira više nego što se može eventualno izgubiti, ono što se može izgubiti bez većih ekonomskih posljedica, ne bi trebalo osiguravati, a ono što prelazi tu visinu trebalo bi prenijeti (transferirati) na osiguravatelja. Ova knjiga pokušava u najkraćim crtama i na vrlo pojednostavljen način prikazati samo neke najvažnije vrste osiguranja za pojedinca ili obitelji. Ima još dosta vrsta osiguranja ili pokrića koje bi mogli, a pokatkad i trebali zaključiti pojedinci, a posebice obitelji ali nam predviđeni opseg Vodiča to ne bi dopustio. Vrlo složena i opsežna pitanja osiguranja nastojali smo, koliko god je to bilo moguće, prikazati na popularan način tako da čitatelj ne gubi previše vremena proučavajući područja pojedinih vrsta osiguranja, a da ipak dobije osnovne smjernice kako pristupiti izboru pokrića i osiguravatelja i zaključenju pojedinih ugovora o osiguranju. Svrha knjige je da na kratak i jednostavan način omogući kvalitetan pristup izboru osiguranja, osiguravatelja i zaključenju pojedinih ugovora o osiguranju te ostvarenju naknade šteta i naplate osiguranih iznosa od osiguravatelja kada nastane osigurani slučaj. Pisana je na popularan način i u njoj je izneseno samo najosnovnije iz pojedinih vrsta osiguranja kako bi poslužila kao Vodič potencijalnim ugovarateljima osiguranja (onima koji nemaju već zaključeno osiguranje) i svim zainteresiranima. Knjiga je poziv svim potencijalnim osiguranicima da počnu konstruktivno razmišljati o ekonomskoj zaštiti pomoću osiguranja, da ne dođu u situaciju da za eventualne štete na imovini, iz raznih vrsta odgovornosti i na osobama, razmišljaju kako te štete pokriti ili da eventualno očekuju pomoć od države u saniranju šteta. I do sada država nije bila u mogućnosti pokriti veće štete, a u budućnosti sve manje će to moći činiti jer ne raspolaže s dovoljnim iznosom sredstava u rezervnom fondu iz koga bi sve veće štete, koje nastaju nastupom različitih rizika koji se u najvećem broju i opsegu mogu zaštiti putem osiguranja, mogla naknaditi građanima pa i poduzetnicima.

Postoji rizik (opasnost) a jedina prava i sigurna ekonomska zaštita od većine rizika je osiguranje.

No, za osiguranje treba izdvojiti novac za premiju osiguranja. Veliki broj pojedinaca ili obitelji žive na rubu siromaštva pa su im ograničena sredstva, no ipak moraju ocijeniti hoće li ili neće izdvojiti određeni novac za osiguranje. Ako neće, moraju biti svjesni da preuzimaju rizik na sebe i ako im se slučajno dogode velike štete, doći će u vrlo tešku ekonomsku situaciju. Teško tko može očekivati kod pojedinačnih šteta da će mu netko moći pomoći u saniranju štete. Kod većih šteta može biti ugrožena egzistencija obitelji i svake godine određen broj obitelji se nađe u takvoj situaciji. Najviše je osiguranje potrebno siromašnijim građanima ili obiteljima jer u slučaju nastanka štetnih događaja njihove financijske mogućnosti za pokriće tih šteta su male ili nikakve (nemaju nikakvih ušteda), a iluzorno je očekivati ozbiljniju pomoć od države ili nekoga drugoga. S obzirom na vrlo mali opseg knjige (danas nemamo vremena čitati knjige velikog opsega), autori su nastojali iznijeti samo najvažnije iz osiguranja za koja gotovo svaki pojedinac ili obitelj može imati potrebu. Za većinu vrsta osiguranja autori su dali primjere polica osiguranja. Visina premije je navedena u približnoj visini za izabranu kombinaciju pokrića koja je prisutna na tržištu osiguranja. No, osiguravatelji stalno uvode razne nazovimo ih „nove proizvode“ i smanjuju ukupnu premiju osiguranja ili već za postojeće proizvode snižavaju premiju osiguranja kroz razne forme, primjerice uvođenjem raznih grupnih ili paket osiguranja ili čak i prigodnih popusta. U ovoj knjizi možete saznati od kojih se najvažnijih rizika možete osigurati putem odgovarajućih vrsta osiguranja, kako pristupiti zaključivanju osiguranja, kako izvršiti izbor pokrića, kako izabrati najpovoljniju ponudu osiguranja i osiguravatelja, kako naplatiti osigurninu od osiguravatelja kada se dogodi osigurani slučaj. Ova knjiga ne daje odgovore na sva pitanja koja u nekim konkretnim slučajevima mogu biti važna kod zaključivanja pojedinih ugovora o osiguranju i naplati osigurnine od osiguravatelja, već predstavlja samo vodič za obavljanje tih poslova. Najčešće pri donošenju pojedinih odluka za specifična pitanja na ovom području, bilo bi korisno konzultirati se s nezavisnim specijalistom za osiguranje. Posebno to često može biti potrebno kod naplate osigurnine (naknade šteta i osiguranih iznosa) od osiguravatelja. Zato je RIFIN osnovao grupu za konzultanske poslove za područje osiguranja, koju čine vrhunski stručnjaci, a koja će pružati savjete svim ugovarateljima osiguranja odnosno osiguranicima, a prvenstveno pravnim subjektima odnosno poduzećima za izbor optimalne osiguravateljske zaštite te svim osiguranicima i oštećenicima kod ostvarivanja naknade šteta od osiguravatelja koji zatraže takvu stručnu pomoć.

Prekrasna stvar vezana uz znanje je činjenica da ti ga nitko ne može uzeti. - B.B.King

Knjiga je namijenjena pojedincima i obiteljima kojima bi trebala biti Vodič u obavljanju poslova osiguranja. Preporuka je da se osiguranja ne zaključuju na brzinu već da se uzme dovoljno vremena i podrobno prouče sve odredbe prijedloga pojedinog ugovora o osiguranju, a ako neke nisu jasne, da zatraži njihovo pisano tumačenje te na temelju svega navedenog i financijskih mogućnosti izaberu odgovarajuću osiguravateljsku zaštitu. Da bi se izvršio izbor odgovarajuće osiguravateljske zaštite, potrebno je vrijeme za proučavanje prijedloga pojedinih ugovora o osiguranju (proučavanje ponude za osiguranje, uvjeta pokrića i drugih akata koji čine sastavni dio ugovora o osiguranju - police osiguranja), a kada se prvi puta zaključuje neko osiguranje vrlo često je korisno savjetovati se s nezavisnim stručnjakom za osiguranje kako bi se izabrala najkvalitetnija zaštita uz najpovoljnije uvjete. Posebno to vrijedi za osiguranja s većim iznosima premije osiguranja i za osiguranja koja se zaključuju s višegodišnjim trajanjem odnosno kojima se preuzima plaćanje premije za više godina. Također, knjiga je namijenjena i svim ostalima koji imaju interesa saznati nešto o nekim poslovima osiguranja. I na kraju, treba navesti da bi premija osiguranja, kada bi obitelj provela sva neophodna osiguranja, predstavljala vrlo značajnu stavku u izdacima pojedincu ili obitelji. Najveću stavku bi sigurno predstavljala premija mješovitog životnog osiguranja pod uvjetom da se osiguranje zaključi na svotu osiguranja (ovisi od premije i trajanja osiguranja) koja će omogućiti pristojan život u starosti te premija za obje vrste osiguranja automobila.

Čovjek mora mnogo znati da bi doznao kako malo zna. - njemačka poslovica

Autori Vodiča pokušali su se postaviti kao potencijalni ugovaratelji osiguranja, s aspekta fizičke osobe - građanina i tako savjetovati svakog pojedinca kako prvi puta pristupiti izboru pojedinih osiguranja i realizaciji zaključenih ugovora o osiguranju. No, koliko smo u okviru predviđenog opsega Vodiča u tome uspjeli, ocijenit ćete Vi, drage čitateljice i čitatelji.

Sadržaj

1. Predgovor
2. Uvod u osiguranje
2.1. Što je osiguranje (definicija osiguranja)
2.2. Zadaci (svrha) osiguranja
2.3. Ekonomske osnove poslovanja osiguravatelja
2.4. Kratak pregled razvoja osiguranja
2.5. Što čini tržište osiguranja
2.6. Tržište osiguranja u Europskoj uniji
2.7. Tržište osiguranja u Hrvatskoj
2.8. Čime se mjeri razvijenost osiguranja u nekoj zemlji
3. Tko se može baviti poslovima osiguranja
4. Poslovanje osiguravatelja
4.1. Pravo osiguranja
4.2. Propisi koji uređuju područje ugovora o osiguranju
4.3. Neke odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju područje ugovora o osiguranju
4.4. Autonomni propisi osiguravatelja
5. Podjela poslova osiguranja
6. Načini osiguranja koji se koriste u praksi
7. Upravljanje rizicima i izrada programa osiguranja
8. Koje osnovne vrste osiguranja mogu fizičke osobe građani sklopiti
9. Kako i koja pokrića izabrati kod naprijed navedenih osiguranja
9.1. Osiguranje kuće (ili etažnog stana) od požara i nekih drugih rizika
9.2. Osiguranje poljoprivrednog gospodarstva
9.3. Osiguranje obrta od raznih rizika
9.4. Osiguranje od provalne krađe i razbojstva
9.5. Osiguranje stvari kućanstva

9.6. Obvezno osiguranje automobila od odgovornosti prema trećima (autoodgovornost)
9.7. Osiguranje automobila od rizika kaska (auto kasko)
9.8. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
9.9. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
9.10. Putno životno osiguranje
9.11. Životno osiguranje
10. Izrada kućnog proračuna
11. Utvrđivanje prioriteta pri izboru osiguranja
12. Kako izvrštiti izbor osiguranja
13. Kako izabrati osiguravateljsku zaštitu
14. Kako pribaviti ponude od osiguravatelja i kako izabrati najpovoljnijeg osiguravatelja
15. Koliko bi iznosila godišnja premija osiguranja
16. Što treba učiniti osiguranik kakda nastane osigurani slučaj
17. Što treba učiniti osiguravatelj kada primi prijavu štete
18. Kako izraditi odštetni zahtjev osiguravatelju
18.1. Utvrđivanje uzroka štete
18.2. Utvrđivanje štetom pogođene stvari (ili stvari)
18.3. Utvrđivanje opsega oštećenja za svaku stvar posebno
18.4. Izračun visine štete za svaku stvar posebno
18.5. Izračun odštete
18.6. Izračun osiguranine
18.7. Što mora sadržavati odštetni zahtjev
18.8. Značaj izrade i slanja odštetnog zahtjeva
19. Stanje pričuve šteta i šteta u sudskim sporovima protiv osiguravatelja
20. Ponašanje osiguravatelja kod likvidacije šteta odnosno isplate osigurnine