Naslovnica Vodiči kroz osobne financije

vodic11

Vodič za razumijevanje obrazovanja

Autori: Sandra Bebek i Guste Santini
Izdavač: RIFIN d.o.o, Zagreb 2012 (ISBN: 978-953-7413-12-5), 140 stranica

Darujte ovu knjigu sebi i onima koje volite. Nećete pogriješiti.

  •   govori na jednostavan način o obrazovanju
  •   namijenjena nestručnoj javnosti
  •   razumljiva, informativna i zanimljiva
  •   može pomoći da izbjegnete financijske pogreške i zamke
  •   pravi korak ka financijskoj sigurnosti
  •   besplatna dostava i 100% GARANCIJA ZADOVOLJSTVA
komplet  vodica
pročitajte predgovor ili sadržaj ovog vodiča.

Zašto kupiti ovu knjigu?

Ovaj vodič vodi vas u svijet obrazovanja, nudeći jednostavna objašnjenja i poruke koje će vam koristiti bez obzira na to da li tek razmišljate kojom profesijom se želite baviti ili ste je već odabrali, a niste zadovoljni poslom koji radite. Uz obilje živopisnih ilustracija, aforizama, izreka i filozofskih misli koje prate tekst, vjerujemo da će vam vodič biti zanimljivo štivo za čitanje.

Imajući u vidu krizna razdoblja i potrebu za upravljanjem vlastitom sudbinom radi što učinkovitijeg rješavanja stalno prisutnih i rastućih rizika, ovaj vodič, naglašavajući da je obrazovanje najznačajniji investicijski projekt s kojim se pojedinac susreće u svom životu, ukazuje na ključne čimbenike koji vam mogu pomoći ne samo da odaberete odgovarajuću profesiju nego i da trajno osigurate svoj opstanak na tržištu rada. Osim toga, pomoći će vam da naučite prepoznati nekvalitetne privatne škole kojih danas ima kao gljiva poslije kiše. To je osobito važno, ne samo zato da ne biste gubili vrijeme i novac, nego i zato što tamo stečene diplome kad-tad dođu na kušnju.

Stoga, u promišljanju koja znanja i vještine vam trebaju da biste mogli više zaraditi ili pak dobiti nove prilike u karijeri, i što je to čega ste se spremni odreći da biste stekli baš ta znanja i vještine, ovaj vodič neka bude prvi korak. Darujete ga sebi i onima koje volite. Nećete pogriješiti.


Predgovor

Nezaposlenost je fenomen koji ne pogađa samo nezaposlenog pojedinca i njegovu obitelj, već i širu društvenu zajednicu. Pojedincu osim ekonomske sigurnosti rad omogućuje socijalnu uključenost, izvor je njegova identiteta i samopoštovanja, a nerijetko i samoaktualizacije. Upravo zbog toga što onemogućuje zadovoljenje ovih latentnih funkcija rada, nezaposlenost ima pogubne socijalne i psihološke posljedice.

Prema UN-ovom izvještaju u 2010. godini je 205 milijuna ljudi bilo bez posla, pri čemu je nezaposlenost mlađih od 25 godina bila na rekordnoj razini od 21 posto. U izvješću stoji da čak niti visoki stupanj obrazovanja ne jamči mladim ljudima pristojno radno mjesto. Nemogućnost svjetskih gospodarstava da kreiraju dovoljno pristojnih i produktivnih radnih mjesta, nažalost,  trend je koji ugrožava buduće gospodarske izglede mladih ljudi u svijetu.

Nezaposlenost dovodi i do napuštanja zemlje, tzv. odljeva mozgova čije posljedice mogu imati vrlo negativan pa čak i poguban učinak na društvo u kojemu je ova pojava prisutna. Vrhunski stručnjaci svojim znanjem i radom pridonose povećanju stupnja razvoja zemlje i standarda stanovništva. Stoga, njihov odlazak neizbježno uzrokuje usporavanje ili čak nazadovanje gospodarstva matične zemlje, odnosno napredak gospodarstva zemlje u koju su otišli.
Za rješavanje ili ublažavanje tog problema potreban je, između ostalog, sustav odgoja i obrazovanja koji potiče povoljne prilike za razvoj ljudskog bića tijekom cijelog života, a sve u cilju osobnog sudjelovanja u intelektualnom, emotivnom, fizičkom, moralnom i duhovnom djelovanju kako bi se postigla što viša kvaliteta života. Takvo društvo omogućuje korištenje stečenih znanja i vještina nakon školovanja, radni uvjeti i plaće osoba s posebnim profesionalnim sposobnostima su stimulativni, pa se nastoji postići optimalan odnos između broja stanovnika zemlje i stope zaposlenosti.
Danas razvoj i samo razvoj omogućuje povećanje blagostanja. Stvaralačko razaranje, kako je Schumpeter nazivao razvoj, dnevno mijenja sliku gospodarske strukture, a njegov determinirajući čimbenik postaje znanje. Štoviše, potrebna razina znanja iz dana u dan se povećava. Danas nije dovoljno obrazovati se i pribaviti diplomu najuglednijeg sveučilišta, nego se mora obrazovati tijekom cijelog života. Samo najbolji imat će relativno siguran posao i visoke plaće, dok će ostali, makar obrazovani, biti osuđeni na milost i nemilost gospodarske situacije. To se najbolje vidi u vrijeme krize.
Odgoj i obrazovanje imaju ključnu ulogu u određenju  kvalitete ljudskog kapitala, o čemu ovisi uspješnost korištenja raspoloživih prirodnih resursa, tehnologije i novčanog kapitala neke zemlje. Zato je danas najveće bogatstvo razvijenih zemalja  njihovo stanovništvo. Spoznaja o isplativosti ulaganja u obrazovanje općenito je prihvaćena u razvijenom svijetu, što se najbolje očituje u postocima bruto društvenog proizvoda koje vlade tih zemalja izdvajaju za formalno obrazovanje (u pravilu između 5 % i 6 % BDP-a), kao i znatnim izvanproračunskim sredstvima koja poduzeća i druge organizacije izdvajaju za formalno i neformalno obrazovanje svojih članova, a pojedinci za svoje usavršavanje.
Međutim, školovanjem stječemo tek dio znanja, dok se učenje proteže na čitav naš život. Čovjek uči cijelog života: na poslu, u obitelji, susjedstvu, bavljenjem različitim aktivnostima u dokolici. Danas više nitko ne bi smio očekivati da će na jednom radnom mjestu ostati cijeli radni vijek. Htjeli vi to ili ne, morat ćete se suočiti s promjenama u karijeri. Te promjene mogu biti pozitivne i poticajne ako njima aktivno upravljate, što znači da ste uvijek u toku s najnovijim zbivanjima u svojoj struci. Danas više nije dovoljno imati diplomu. Ona samo potvrđuje za što ste „postali“ sposobni, tj. da ste dobili određene temelje. Ako želite napredovati u svom poslu,  morate širiti svoje interese, a znanje stalno usavršavati, morate također poznavati strane jezike i aktivno koristiti računalne aplikacije.
Kroz odgoj i obrazovanje ne stječemo samo znanje i vještine iz brojnih područja znanosti i ljudskog iskustva, nego i prihvaćamo određene vrijednosti i kulturu kojoj pripadamo; odnosno razvijamo kritičnost, kreativnost, humanost, sposobnost pronalaženja konstruktivnih rješenja brojnih problema, odgovornost i sl. Sve su to temeljne odrednice suvremenog školskog sustava o kojima se u razvijenom svijetu razmišlja i raspravlja.
Što se tiče Hrvatske, o društvu znanja još uvijek se samo deklarativno raspravlja na raznim razinama, dok u stvarnosti u najvećem broju slučajeva među kriterijima uspješnosti na prvom mjestu su politička podobnost, pohlepa i beskrupuloznost, a ne znanje i obrazovanost. Nažalost svatko tko želi raditi i zaraditi na temelju poštenog rada i svojih sposobnosti mora imati hrabrosti i strpljenja kako bi u tom glamuroznom svijetu lažne elite opstao. No, ovo je više upozorenje da se za svoju karijeru morate itekako dobro pripremiti. Ako imamo na umu integraciju hrvatskog gospodarstva u svjetske tržišne tokove, ostaje nam vjerovati da će kad-tad i Hrvatska postati društvo u kojem će se znanje i vještine cijeniti i u kojem će postojati kultura rada i discipline. Do tada nam ne preostaje ništa drugo nego da radimo na svom osobnom i profesionalnom napretku.
Stoga, ako ozbiljno razmišljate kojom profesijom se želite baviti, ili ste je već odabrali, a niste zadovoljni poslom koji radite, iskoristite ova krizna razdoblja za svoje obrazovanje i razvijanje umijeća i vještina. U tom smislu, ovaj vodič može vam biti od velike koristi, ukazujući na ključne čimbenike koji vam mogu pomoći ne samo da odaberete odgovarajuću profesiju nego i da osigurate svoj opstanak na tržištu rada.
Osim toga, pomoći će vam da naučite prepoznati nekvalitetne privatne škole kojih danas ima kao gljiva nakon kiše. Ovo je osobito važno, ne samo zato da ne bi izgubili vrijeme i novac, nego i zato što takve diplome kad-tad dođu na kušnju. Stoga, kad već učite, ne radite to da zadovoljite formu, nego se potrudite da stvarno naučite i svladate gradivo. Koliko ćete u tome uspjeti, najviše ovisi o vama. Ako ste temeljita, odgovorna, ambiciozna i uporna osoba, imate samodisciplinu i volju da istražujete i proširujete svoje vidike i znanje, na dobrom ste putu da postanete izvrstan stručnjak u svom poslu.
Imajući u vidu stanje u kojem jesmo i potrebu za upravljanjem vlastitom sudbinom radi što učinkovitijeg rješavanja stalno prisutnih i rastućih rizika, nužno je da se obrazovanje postavi kao najznačajniji investicijski projekt s kojim se pojedinac susreće u svom životu. I kao što tvornice i strojevi traže restrukturiranje, tako kontinuirani nastavak obrazovanja održava potražnju za našim radom na visokoj razini.
Ovaj vodič upravo naglašava da ulaganje u znanje nije trošak, već investicija, koja se kad-tad isplati, što god da ste odabrali studirati. Znanje koje ste stekli nitko vam ne može oduzeti, a poslodavci koji ga ne prepoznaju ili ne cijene, važno je da vas ne obeshrabre, nego naprotiv da vam budu poticaj da idete dalje.
Stoga, u promišljanju koje znanje i vještine vam trebaju da bi mogli više zaraditi ili pak dobiti novu priliku u karijeri, i što je to čega ste se spremni odreći da biste stekli baš ta znanja i vještine, ovaj vodič neka bude prvi korak. Nadamo se da smo vas brojnim savjetima, zanimljivim informacijama i prijedlozima uspjeli zainteresirati da počnete pažljivo razmišljati o svom obrazovanju i karijeri.
Ovim putem ujedno se zahvaljujemo profesoru Domagoju Sironiću na korisnom materijalu i vrijednim prijedlozima i primjedbama.

Sadržaj

Predgovor
1. Uvod u obrazovanje
1.1. Pojam obrazovanja
1.2. Povijesno-društveni aspekti obrazovanja
1.2.1. Povijesni pregled
1.2.1.1. Stari vijek i antičko doba
1.2.1.2. Srednji vijek
1.2.1.3. Novi vijek
1.2.2. Obrazovanje danas
1.3. Teorijska stajališta
1.4. Svrha i ciljevi obrazovanja
1.5. Formalno, neformalno i informalno obrazovanje
1.6. Značaj obrazovanja za gospodarski razvoj
1.7. Poticaji/kočnice učinkovitog obrazovnog sustava
2. Obilježja hrvatskog obrazovnog sustava
2.1. Ustroj obrazovnog sustava
2.1.1. Bolonjski proces
2.1.2. Slabosti hrvatskog obrazovnog sustava
2.2. Privatne škole i školski pluralizam
2.3. Usporedba obrazovnih sustava Europske unije i Hrvatske
3. Osobni razvoj i karijera
3.1. Značaj odabira školovanja
3.1.1. Odluke o nastavku školovanja
3.1.1.1. Analiza troškova i koristi
3.1.1.2. Studij uz rad
3.1.1.3. E - obrazovanje
3.2. Strategije i vještine učenja
3.2.1. Načela racionalnog učenja
3.3. Planiranje karijere
3.3.1. Smjernice za uspješan pronalazak posla
3.3.2. Kako doći do iskustva prije prvog posla
4. Globalizacija i perspektive obrazovanja
4.1. Društvo znanja i cjeloživotno učenje
4.2. Granice i upozorenja
Zaključne misli