Naslovnica Rifin's news Zdravko Mamić

Zdravko Mamić PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Srijeda, 17 Ožujak 2021 08:41

Zdravko Mamić je u Mostaru sazvao konferenciju za tisak na kojoj je svojim izlaganjem dao najveću moguću pljusku hrvatskoj državi. Gospodin Mamić je ni manje ni više kazao kako je hrvatsko pravosuđe metastaziralo pa je, prema tome, upitna opstojnost hrvatske države.

Zakonodavac donosi zakone kako bi se u zemlji regulirali odnosi temeljem Ustava. Uobičajeno je da zakonodavac u kršenju zakona ostavlja određeni stupanj slobode sucima kako bi, sukladno zakonskim i moralnim načelima, donijeli primjerenu presudu. Da bi svi bili jednaki pred zakonom strana koja smatra da nije donesena zakonita odluka ima pravo da se žali na presudu. Ako ni to nije zadovoljilo jednu od strana u sporu slijedi Ustavna tužba. Kad se iskoriste sve zakonske mogućnosti traži se pravorijek u EU.

Zdravko Mamić je na konferenciji precizno kazao kako je uspostavo osobne odnose sa sucima koji su sudili u njegovom predmetu. Ono što cijelu priču dramatiziralo je dogovor, prema riječima Mamića, sa predsjednikom Vrhovnog suda. Ukoliko je samo jedan od navoda točan tada je imperativ da se odmah formira Povjerenstvo koje bi uključilo sve relevantne čimbenike kako bi u najkraćem roku dijagnosticiralo stanje u sudstvu i pripremile nužne promjene kako bi se uspostavila vladavina zakona. Potrebno je odmah otvoriti raspravu u Hrvatskom saboru, koji je zakonodavac, kako bi se donijele potrebne odluke koje će onemogućiti nezakonito postupanje u pravosuđu. Povjerenstvo mora biti nezavisno kako bi moglo objektivno u interesu građana iznijeti svoje nalaze.

U tom je smislu potrebno putem uzorka preispitati, putem uzorka, sporne sudske odluke i donijeti pravorijek. Država koja zna i koja ne može biti abolirana od odgovornosti (odnosi se i na političare) za stanje, ukoliko se pokažu točni navodi gospodina Mamića, mora preuzeti materijalnu i svaku drugu odgovornost prema oštećenim strankama u sporu. Ukoliko izostane primjerena intervencija vlasti tada se može kazati kako su građani dobili još jedan argument zašto ne smiju vjerovati svojim institucijama.