Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (II)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (II) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Utorak, 04 Siječanj 2022 20:31

RIFIN je kao drugi osnivač se je u više navrata pisanim putem obratio Gradskom vijeću grada Zaprešića kako bi se razriješili nastali problemi u Veleučilištu Baltazar. Nije odgovarano na upućene inicijative. Nije odgovarao gradonačelnik kao predstavnik drugog osnivača Veleučilišta. Nije odgovarao ni predsjednik Gradskog vijeća koji je ujedno bio i predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Baltazar…..

Drugim riječima, RIFIN je ignoriran kao da ne postoji. Upravljanje Veleučilišta Baltazar se je svelo na odluke gradonačelnika Željka Turka koje je operacionalizirao predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Baltazar i predsjednik Gradskog vijeća grada Zaprešića gospodin Drago Bago koji je uredno imenovan od stane Gradskog vijeća grada Zaprešića. Gradsko vijeće je u Upravno vijeće Veleučilišta Baltazar imenovalo još jednog predstavnika iako to nije zakonito bez pismene suglasnosti drugog osnivača RIFIN-a. Naime, prema zadnjem važećem Statutu škole Upravno vijeće broji pet članova od kojih tri imenuju osnivači a dva radna zajednica Veleučilišta. Po jednog člana Upravnog vijeća biraju osnivači a za trećeg člana potreban je dogovor obaju osnivača. Što više RIFIN nema svog predstavnika u Upravnom vijeću Veleučilišta Baltazar, zahvaljujući politici gospodina Željka Turka (koja je počela 2. siječnja 2008. godine kad je RFIN imenovao Gustu Santinija za člana upravnog vijeća Škole – vidi dopise koji su poslani gradonačelniku i Gradskom vijeću u rubrici, na ovim stranicama, „Zaprešić kao slučaj“) što znači da Upravno vijeće nije djelovalo izabrano na zakonit način pa, prema tome, ne može donositi važne i obvezujuće odluke iz svoje nadležnosti kako je to određeno Statutom. Odluke Upravnog vijeća Škole su ništetne. Prema tome, Veleučilište ne posluje zakonito od 2. siječnja 2008. godine. Od tog vremena je  Veleučilište upisalo i sklopilo brojne ugovore o studiju sa studentima kao i sa trećim fizičkim i pravnim osobama. Kako je Upravno vijeće nezakonito to je nezakonita odluka o upisu studenata na studij jednako kao i dodjela diplome koju potpisuje nezakonito izabran dekan. U tom smislu nezakonite su odluke o zapošljavanju kao i odluke o otkazima. Nezakonito je raspolaganje imovinom Veleučilišta Baltazar kao što je nezakonito ugovaranje prava i obveza s trećim osobama. O svemu su upoznati članovi Gradskog vijeća koji su usprkos tome podržali kako gradonačelnika tako i predsjednika Gradskog vijeća. Drugim riječima, članovi Gradskog vijeća su suučesnici cjelokupnog nezakonitog upravljanja Veleučilištem Baltazar. Nemam saznanja da li su se (ne)namjerno događale i druge nepravilnosti u poslovanju Veleučilišta Baltazar. To će utvrditi komisije formirane od osnivača i, ako se odazovu, predstavnika državnih institucija kao što je to Ministarstvo znanosti i obrazovanja, DORH-a, i tako dalje. Ono o čemu je potrebno posebno vodili računa je položaj studenata, nastavnika i ostalih zaposlenika u Veleučilištu Baltazar o čemu postoji inicijative RIFIN-a kao što je prezentirano  (vidi „Zaprešić kao slučaj“).

Iz dostupne nam dokumentacije u knjizi ćemo pokazati što je i kako je radilo Gradsko vijeće grada Zaprešića i kako su zastupnici podržali gradonačelnika usprkos Ugovoru o osnivanju i pozitivnim zakonskim propisima. Oni koji su bili u oporbi su šutjeli su o tome. Nisu protestirali niti poduzeli potrebne korake kako to nalažu pozitivni zakonski propisi što će morati objasniti kako svojim biračima tako i odgovarajućim organima.