Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (VI)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (VI) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Utorak, 01 Veljača 2022 18:14

Gospodin gradonačelnik Željko Turk uputio je pismo Gradskom vijeću grada Zaprešića (Klasa 602-04/2008-01/1; URBROJ: 238/33-10-6) od 28.6.2010. Predmet: „Informacija o statusu ustanove i prijedlog za imenovanje dva člana u Upravno vijeće Visoke škole“

Gradsko vijeće grada Zaprešića je trebalo, temeljem informacije gradonačelnika, donijeti odluku o izboru dva člana za Upravno vijeće Visoke škole.

Članovi Gradskog vijeće grada Zaprešića imaju pismo u svojim arhivima. Današnji članovi Gradskog vijeća imaju pravo da im se spomenuto pismo dostavi kako bi mogli primjereno sagledati problem da bi našli najbolje rješenje za grad Zaprešić. Iz pisma nije razvidno koja se politika predlaže prema Visokoj školi. Pismo upućeno vijećnicima ima za cilj kazati kako je RIFIN odbio dati suglasnost na Statut koje je Gradsko vijeće grada Zaprešića prihvatilo uz dopunu po kojoj je jedino grad Zaprešić vlasnik Visoke škole. Gradsko vijeće je tako eliminiralo drugog osnivača. (Kao što je već kazano – sve navedeno je u izravnoj suprotnosti pozitivnim zakonskim propisima.)

Podsjećam kako je zapisano u Zapisniku s 31. Sjednice Gradskog vijeća: „Anto Jurina je pitao je li ustanova registrirana kod Trgovačkog suda, te kako je moguće nekog, koji je registriran kao osnivač iste, lišiti tog statusa. Ne krši li se time zakon? Nadalje, ako je istina da su četiri osobe utemeljitelji tvrtke „RIFIN“ a jedna od njih da je i Vinko Morović, onda se on nalazi u situaciji sukoba interesa.“ – Bravo gospodine Anto Jurina. Ovim obavještavam kako gospoda koja su se predstavljali kao suvlasnici tvrtke RIFIN nikada nisu bili niti su danas u vlasničkoj poziciji prema RIFIN-u. U tom smislu bilo bi dobro da današnji gradski vijećnici zatraže dokaze od gospode kako su oni suvlasnici RIFIN-a.

Na spomenutoj sjednici gradonačelnik Željko Turk je morao kazati kakvo je pravno stanje predmeta. Umjesto njega su to morali učiniti pravnici zaposleni u stručnim službama grada Zaprešića koji su prisustvovali spomenutoj sjednici. Nitko nije reagirao pa su članovi Gradskog vijeća grada Zaprešića (u tako ozbiljnoj stvari to je nedopustivo) namjerno dovedeni u zabludu. O tome će se na široko raspraviti u najavljenoj knjizi.

Vratimo se pismu gospodina gradonačelnika Željka Turka. U pismu korektno navodi stav Ministarstva znanosti 23.09.2008. godine (vidi „Zaprešić kao slučaj“ pod brojem 16.) kako nije moguće isključiti drugog osnivača. Međutim, gospodin Turk ne objašnjava članovima Gradskog vijeća da RIFIN zahvaljujući upravo njemu nema svog legitimnog predstavnika i da je, prema tome, rad Upravnog vijeća Visoke škole ništetan (nema pravnog učinka).

Tome dodaje kako tvrtka RIFIN ima pravo na izbor jednog člana, kojeg gospodin gradonačelnik nije podržao, što je vidljivo iz dosadašnjeg izlaganja, kada je RIFIN imenovao 2. siječnja 2008. godine svoga člana gospodina Gustu Santinija koji do dana današnjeg ne sudjeluje u radu Upravnog vijeća škole. Točno je navedeno da osnivači biraju tri od pet članova. Međutim, nije točno da Grad Zaprešić ima pravo na imenovanje dvaju članova Upravnog vijeća Škole. Svaki od osnivača imenuje jednog člana Upravnog vijeća Škole a za izbor trećeg mora postojati dogovor između osnivača kojeg nema od 2. siječnja 2008. godine.

Iz navedenog slijedi puka potreba da današnji članovi Gradskog vijeća odlučno oforme istražno povjerenstvo Gradskog vijeća grada Zaprešića kako bi ispitalo što se je uistinu događalo i koje su nepravilnosti, odnosno koja i čija politika, doveli do današnjeg nezakonitog izdavanja diploma Veleučilišta. To je veliki problem. Prije ili kasnije će javna sredstva priopćavanja objaviti navedenu činjenicu. Teško će u tim i takvim uvjetima biti građanin grada Zaprešića. Još će teže biti gradski vijećnik grada Zaprešića. Radi se o više od tisuću studenata čije diplome nisu pravovaljane, od kojih je velik broj iz Zaprešića. Ljudi platili da bi se obrazovali i dobili valjan dokument. Koliko su naučili sami mogu kazati. Međutim, diplome ne mogu biti zakonite jer ih mora potpisati zakonito izabran dekan koji to već godinama nije. Zato molim članove Gradskog vijeća da shvate kako njihova inicijativa ne treba braniti interese RIFIN-a. RIFIN će sam braniti svoje interese. Upravo suprotno pozivam vijećnike Gradskog vijeća da to učine u interesu građana grada Zaprešića i svih onih studenata koji su platili svoje obrazovanje.

Nastavlja se: Gradsko vijeće grada Zaprešića (VII)