Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada zaprešića (VIII)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada zaprešića (VIII) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Utorak, 15 Veljača 2022 19:52

RIFIN je 31. kolovoza 2015. godine uputio članovima Gradskog vijeća grada Zaprešića i gradonačelniku grada Zaprešića gospodinu Željku Turku Molbu za sazivanje sjednice Gradskog vijeća grada Zaprešića (pismo dostupno na www.rifin.com Zaprešić kao slučaj br. 53).

Razlog današnjoj raspravi su komentari koji se šire Zaprešićem određenog broja sudionika u kreiranju i operacionalizaciji godinama kumuliranih nezakonitih odluka i, samim time, problema pravnog  funkcioniranja Visoke škole. Komentatori nastoje smanjiti, relativizirati, svoju ulogu u kreiranju problema. Zaboravljaju da se pozitivni zakoni trebaju i moraju poštivati. Nema tu izgovora ma kako maštoviti bili. Drugi je razlog pokazati kako je drugi osnivač RIFIN nastojao i nastoji na mirni način riješiti nastale probleme. Nastali problemi se mogu jedino i samo riješiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Nezakonite radnje ne mogu se poništiti nezakonitim dogovorima. Kako bi se čitatelji ovih komentara, koji će biti objavljeni u najavljenoj knjizi, mogli preciznije odredit dobro je po prijedlog zaključaka koje smo u spomenutom pismu predložili:

„1. Grad Zaprešić i Rifin d.o.o., kao suosnivači Visoke škole, u cilju rješavanja stanja u Veleučilištu formiraju zajedničko povjerenstvo koje bi trebalo utvrditi uzroke i posljedice poremećaja u poslovanju Veleučilišta te o svom nalazu izvijeste osnivače, a po potrebi i druge nadležne institucije; suglasni smo da se povjerenstvo proširi i s predstavnicima nadležnih ministarstava,

2. zajedničko povjerenstvo obavi reviziju poslovanja Veleučilišta za navedeno razdoblje pravnog interegnuma u svim segmentima (pravnom, ekonomskom, financijskom, organizacijskom i kadrovskom),

3. odmah imenuje novo Upravno vijeće i v.d. Dekana koji će te dužnosti obnašati u prelaznom razdoblju do konstituiranja Veleučilišta.“

 

Na žalost Gradsko vijeće grada Zaprešića kao i gospodin gradonačelnik grada Zaprešića nisu postupili sukladno razumnoj zamolbi drugog osnivača. Na čitatelju je da razmisli zašto se je ponašalo Gradsko vijeće i gradonačelnik kao su se ponašali.

U međuvremenu sam dobio niz upita da li su se ili nisu javili gospoda koja uporno provode samo njima jasnu i suprotno zakonu politiku preko deset godina na koje mogu kazati - nitko se nije javio. Pretpostavljam kako vjeruju da će im novoizabrano Gradsko vijeće omogućiti dosadašnju politiku. Osobno vjerujem da će upravo novoizabrano Gradsko vijeće poduzeti potrebne mjere kako bi poslovanje Veleučilišta postalo zakonito. To tim više što je izdavanje nezakonitih diploma blamaža, i ne samo blamaža, koju si ne smije dozvoliti niti jedan javni djelatnik bez obzira na stranačku pripadnost. Uostalom uskoro kreće inicijativa RIFIN-a pa ćemo vidjeti što su novoizabrani vijećnici odlučili. I konačno, svi sudionici, kao što je objavljeno na ovim stranicama, mogu temeljem dokumenata osporiti bilo koji stav koji je izrečen. RIFIN će demanti zainteresiranih sudionika uz pripadajuće dokumente objaviti na način kao što je odnosni iznesen stav koji se želi demantirati.

Nastavlja se:  Gradsko vijeće grada zaprešića (IX)