Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (III)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (III) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Utorak, 10 Svibanj 2022 08:00

31. sjednica Gradskog vijeća grada Zaprešića održana je u četvrtak 5. lipnja 2008. godine u zgradi Gradskog poglavarstva grada Zaprešića. Na dnevnom je redu bila, između ostalog, izmjena Statuta Visoke škole „Baltazar Adam Krčelić“. Sjednica je pokazala za što će se zalagati gospodin gradonačelnik Željko Turk. Kao gradonačelnik bio je dužan eksplicite i pismeno se očitovati glede prijedloga Upravnog vijeća Visoke škole – predlaže li prihvaćanje ili predlaže li neprihvaćanje Gradskom vijeću grada Zaprešića prijedlog novog Statuta Visoke škole.

Pogledajmo što pište u Zapisniku spomenute sjednice:

Nazočni članovi Gradskog vijeća: Dario Baća, Drago Bago, Damir Benčević, Antun Brežanski, Vladimir Cvetko, Stjepan Đurinski, Miljenko Filipović, Nina Globočnik, Branko Ištuk, Anto Jurina, Gordana Kuš, Ivan Lončarić, Oliver Majetić, Štefica Mikuš, Dragutin Novima, Stjepan Orgulan, Vladimir Pavetić, Zdenko Poljski i Krešo Slatković.

Ostali nazočni: Željko Turk – gradonačelnik, Ivan Blažić – zamjenik gradonačelnika, Danica Jaman – tajnica Grada, Sandra Sabol Valenčak – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Vendel Koprivnjak – pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, Miljenko Šoštarić – pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarski razvitak sa pobočnicom Marijom Potočki, Paula Radišić Huzjan – članica Skupštine Zagrebačke županije, predstavnici visoke škole „Baltazar Adam Krčelić“ (dekan Nikola Skledar, prodekan Ivan (vjerojatno Milan) Jurina i predsjednik Upravnog vijeća Vinko Morović) Željko Prša – načelnik Policijske postaje Zaprešić, Željko Majcen – direktor društva „Zaprešić“ d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova, novinari javnih glasila te građani – članovi SDP-a i Nezavisne liste mladih.

Prije glasovanja o dnevnom redu:

Stjepan Orgulan je postavio pitanje ne bi li se rasprava o Statutu Visoke Škole „Baltazar Adam Krčelić“ odgodila za narednu sjednicu, obzirom na pismo jednog od osnivača te ustanove, gospodina Guste Santinija, koje je dobio neposredno pred samu sjednicu i kojeg nije stigao pročitati.

Dragutin Novina je izrazio slaganje s vijećnikom Orgulanom. Navodi da su vijećnici dobili set dokumenata od 18 stranica pa se pita tko je to sposoban pročitati i donijeti svoj stav o sadržaju tih dokumenata. Stoga predlaže da se točke o Statutu Visoke škole i o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Vrtuljak“ skinu s dnevnog reda.

Anto Jurina je podržao vijećnike Orgulana i Novinu, jer nije dostavljen stari statut Visoke Škole da se može vršiti usporedba starog i novog.

Vinko Morović je naveo da nije nužno odgađati razmatranje Statuta Visoke škole, jer se pismo Guste Santinija odnosi na status članova Upravnog vijeća ustanove, a ne referira se na predloženi Statut ustanove.

…. Uostalom, grad Zaprešić je jedan od dvojice osnivača ustanove. Suglasnost treba dati i drugi osnivač. Bilo bi dobro da Grad Zaprešić da svoju suglasnost na ponuđeni statut ustanove, što će prisiliti i drugog osnivača a se o njemu izjasni.

Rasprava:

Nakon iscrpnog obrazloženja (ma što to značilo napomena G.S.) Nikole Skledara, predsjednik je zatražio da se iznesu stavovi kluba vijećnika.

Krešo Slatković je izjavio da su klubovi vijećnika HDZ-a i nezavisne liste Vinka Morovića raspravili na zajedničkom sastanku predloženi Statut ustanove, da ga prihvaćaju te da će članovi tih dvaju klubova glasovati za davanje suglasnosti na isti.

Stjepan Orgulan ukazuje na vjerojatnu grešku u prijepisu, to jest da se u članku 1. ne spominje grad Zaprešić kao osnivač.

Nikola Skledar je zahvalio na napomeni, a Vinko Morović je naveo da je to greška u prijepisu, jer prema prijedlogu Statuta, Grad Zaprešić je jedini osnivač ustanove.

Prilikom glasovanja 15 vijećnika je bilo „za“ a 4 ih se suzdržalo pa je predsjednik konstatirao da je većinom glasova donijet Zaključak – Daje se suglasnost na izmijenjen i dopunjen Statut Visoke škole za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ Zaprešić.

Komentar:

v  Iz Zapisnika je vidljivo da gospodin gradonačelnik Željko Turk nije sudjelovao u raspravi glede eventualnog izglasavanja prijedloga novog Statuta Visoke škole. Postavlja se pitanje kako je moguće raspravljati o prijedlogu novog Statutu Visoke škole bez prethodnog pisanog mišljenja gradonačelnika (koji ima pravnu legitimaciju zastupanja drugog osnivača). Osim toga, gradonačelniku gospodinu Željku Turku je poznat sadržaj Ugovora o osnivanju koji se nije od njegovog donošenja niti u jednom dijelu promijenio. Činjenica da je Ugovor o osnivanju potpisan i ovjeren kod notara te nije mijenjan imperativno zahtijeva intervenciju gradonačelnika (ili njegovih suradnika) kako se ne bi donijela protuzakonita odluka.

v  Navedenoj sjednici su prisustvovali najbliži suradnici gospodina gradonačelnika Željka Turka. Neki od njih su pravnici i bili su upoznati s pravnim činjenicama (posljedicama) glede eventualnog (ne)izglasavanja novog Statuta. Postavlja se pitanje zašto su šutjeli i tako omogućili nezakonito donošenje Zaključka kojim se usvaja novi Statut.

v  Procedura izmjena i dopuna Statuta Visoke škole u osnovi je jednostavna ali koja je, sa svoje strane, strogo propisana. Izmjene i dopune Statuta donosi Upravno vijeće škole. Prijedlog Upravnog vijeća škole osnivači ne mogu mijenjati niti u jednom njegovom dijelu već ga izrijekom prihvaćaju ili ne prihvaćaju (RIFIN je pismenim putem obavijestio kako Upravno vijeće škole tako i gradonačelnika gospodina željka Turka da RIFIN nije prihvatio prijedlog novog Statuta).

v  Gospodin Vinko Morović je naveo da nije nužno odgađati razmatranje Statuta Visoke škole, jer se pismo Guste Santinija odnosi na status članova Upravnog vijeća ustanove, a ne referira se na predloženi Statut ustanove. Izjava gospodina Vinka Morovića kazuje kako RIFIN osporava zakonitost rada Upravnog vijeća škole, što, u ovom slučaju, znači da je prijedlog novog Statuta nezakonit i točka.

v  Stjepan Orgulan ukazuje na vjerojatnu grešku u prijepisu, to jest da se u članku 1. ne spominje grad Zaprešić kao osnivač. Nikola Skledar je zahvalio na napomeni, a Vinko Morović je naveo da je to greška u prijepisu, jer prema prijedlogu Statuta, Grad Zaprešić je jedini osnivač ustanove. Gospodin Orgulan je točno primijetio kako je u prvom članku ispušteno navesti osnivača Grad Zaprešić, ali je pogriješio kada nije naveo i drugog osnivača -  RIFIN. Nikola Skledar i Vinko Morović su svjesno pogriješili (prikrili) jer im je poznato da RIFIN osporava zakonitost rada Upravnog vijeća od 2. siječnja 2008. godine, s jedne strane, i, s druge strane, prijedlog novog Statuta je morao biti od strane Gradskog vijeća, umjesto što je prihvaćen, vraćen Upravnom vijeću škole s odbijenicom.

v  Razumije se samo po sebi, što će se precizirati u knjizi, da je RIFIN poduzeo potrebne pravne radnje kako bi se poslovanje Visoke škole uskladilo sa zakonom. Na žalost, proces još traje, ali je razvidno iz postojećih pravomoćnih sudskih presuda da današnje Veleučilište Baltazar ne radi sukladno zakonu više od četrnaest godina.

Tijek rada Gradskog vijeća i stranačke discipline HDZ-a i Nezavisne liste Vinka Morovića odredilo je budućnost Veleučilišta Baltazar. Argumentacija i pripadajuća obrazloženja moraju zabrinjavati. Molim čitatelja da pogleda temeljne odredbe Ustava RH pa će vidjeti koliko je bilo samovolje prilikom prihvaćanja novog Statuta. Pored navedenog predlažem da uočite kako je predloženi Statut usvojen na štetu RIFIN-a i tako je gradsko vijeće donijelo odluku koja je u suprotnosti s pravom privatnog vlasništva. Dakle, Upravno vijeće škole (koje nije zakonito formirano) donosi odluku o brisanju drugog vlasnika iz Statuta i tako RIFIN-u nezakonito oduzima njegovu imovinu. Svojom odlukom Gradsko vijeće je kazalo kako je to zakonito i pravedno. Sva sreća pravovaljane presude suda se ne slažu sa stavom Gradskom vijeća grada Zaprešića što će imati pravne posljedice za grad Zaprešić. Svega toga ne bi bilo da je gradonačelnik gospodin Željko Turk na sjednici naveo (ili njegovi suradnici) prvno stanje stvari. Posebno je znakovita šutnja gospodina gradonačelnika Željka Turka. Bit će, malo je reći, interesantno čuti jednog dana njegovo obrazloženje. Ponovno ga pozivam da objasni građanima grada Zaprešića zašto se je ponašao kako se je ponašao na spomenutoj 31. Sjednici Gradskog vijeća grada Zaprešića. Isto pitanje vrijedi za suradnike gradonačelnika, odnosno dekana i prodekana, te predsjednika Upravnog vijeća škole. Gospodo javite se!

Nastavlja se:  Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (IV)