Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (IV)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (IV) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Utorak, 24 Svibanj 2022 08:23

RIFIN svojim inicijativama stalno ukazuje na nezakonito poslovanje od 2. siječnja 2008. godine. Gradonačelnik cijelo vrijeme ignorira inicijative drugog osnivača. Međutim, na inzistiranje oporbe, koja se je borila za interese građana Zaprešića, i potrebe imenovanja dva člana u Upravno vijeće Visoke škole (što RIFIN osporava) gradonačelnik Željko Turk daje Informaciju (KLASA: 602-04/2008-01/1; URBROJ: 238/33-10-6) o, kako navodi gradonačelnik, „vlasničkom statusu“ (nije jasno zašto navodnici, napomena G.S.), vijećnicima Gradskog vijeća grada Zaprešić. Gospodin gradonačelnik Željko Turk, kao i svaki drugi gradonačelnik ili javna osoba, obvezan je informirati članove gradskog vijeća grada Zaprešića, ili bilo koju dugu instituciju, temeljem činjenica ne navodeći svoja mišljenja. Ukoliko se navode vlastita mišljenja (potrebno ih je dopuniti objektivnim argumentima ili zakonskim propisima)  tada to mora biti jasno istaknuto kako ne bi čitatelji/slušatelji bili dovedeni u nedoumicu. Informacija je, kako ju naziva gradonačelnik grada Zaprešića, koktel činjenica i osobnog određenja gradonačelnika (mišljenja), pri čemu nije razvidno što je jedno a što drugo. Dakle, problem se sastoji u činjenici da čitatelj Informacije ne zna što je činjenica a što mišljenje gradonačelnika. Pismo je datirano  28. lipnja 2010. godine ili 907 dana od naše prve intervencije – 2. siječnja 2008. godine (kako je to moguće identificirati iz javno prezentirane dokumentacije www.rifin.com „Zaprešić kao slučaj“). Podatak kako gradonačelnik Željko Turk informira Gradsko vijeće 907 dana kasnije valja imati u vidu prilikom analize Informacije i eksplicirane empatije, koju ističe, prema drugom osnivaču – RIFIN-u. Ovo je važno, tim više, jer je drugi osnivač, RIFIN, uputio, daleko prije 28. lipnja 2010. godine, niz pisanih upozorenje i inicijativa glede nezakonitosti u poslovanju Visoke škole kako vijećnicima Gradskog vijeća grada Zaprešića tako i gospodinu gradonačelniku Željku Turku.

U nastavku citiram neke relevantne stavove prezentirane u pismu, a potom navodim svoj komentar.

„Gosp. Guste Santini u trećem mjesecu 2006. godine svojevoljno je napustio Školu, kao nastavnik i prodekan. Potom ubrzo, već 24.03.2006. godine tvrtka „Rifin“ d.o.o. Zagreb, kao jedan od dva formalna osnivača škole, dopisom je obavijestila Grad Zaprešić kao drugog osnivača škole, da „više nije u mogućnosti učinkovito raditi na razvoju škole.“ Te je istim dopisom Gradu „ponudila otkup svoga suvlasničkog udjela uz pravičnu naknadu“; Grad u odgovoru izražava žaljenje što se tvrtka Rifin, d.o.o. povlači iz sudjelovanja u razvoju škole te da je nejasno kakvu i koliku „pravičnu naknadu„ za ustupanje svoga osnivačkog udjela „Rifin“ traži i očekuje od Grada Zaprešića, budući je Škola neprofitna ustanova, ali da je Grad spreman na razgovor.“

Komentar

Napuštanje („svojevoljno“ ?, kako se kaže u pismu zastupnicima Gradskog vijeća grada Zaprešića) Visoke škole nije u nikakvoj svezi s nezakonitim poslovanjem škole. Napuštanje škole predstavlja otkaz poslodavcu (u ovom slučaju Visokoj školi) i ništa više ili manje.

Ustrajna pisma kako gradonačelniku tako i vijećnicima Gradskog vijeća grada Zaprešića predstavljaju stvarnu kvalifikaciju dvaju osnivača. To zastupnici i građani grada Zaprešića znaju. Naročito je poznata ustrajna inicijativa RIFIN-a prema gospodinu gradonačelniku Željku Turku iako to iz citiranog pisma nije moguće zaključiti, pa, prema tome, kao da inicijative nije ni bilo. Zašto je smatrao nebitnim navesti inicijative drugog osnivača, RIFIN-a, nadajmo se da će nam jednog dana odgovoriti gospodin Željko Turk. Pisma i inicijative  drugog osnivača, RIFIN-a, su relevantne za utvrđivanje činjeničnog stanja. Navod iz RIFIN-ovog pisma - „više nije u mogućnosti učinkovito raditi na razvoju škole.“ valjalo je identificirati kako razvoj Visoke škole, po mišljenju drugog osnivača, nije u suglasju s već prije postignutim standardom i dinamikom suradnje dvaju osnivača. To je kao pitanje koje je moralo zabrinuti tadašnjeg gradonačelnika grada Zaprešića gospodina Vinka Morovića. Činjenica, kako je korektno navodi gospodin Željko Turk, kako RIFIN nudi na otkup svoj udio uz „pravičnu naknadu“ (čemu navodnici?, napomena G.S.) pokazuje kako je RIFIN svojom ponudom poduzeo sve potrebne mjere kako bi se nastavio razvoj Visoke škole temeljem poslovne filozofije grada Zaprešića i njegovog zakonitog predstavnika gospodina gradonačelnika. Kako je gospodin gradonačelnik Željko Turk po svojoj temeljnoj naobrazbi diplomirani ekonomist zbunjuje njegovo nerazumijevanje izraza „pravična naknada“ kako ju naziva. Nejasnoća je tim veća što navodi činjenicu da je Visoka škola neprofitna ustanova. Neprofitna institucija znači da Visoka škola, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, posluje po zakonima za neprofitne institucije i ništa više (stvar je osnivača da li će koristiti navedenu pogodnost). Naprosto umjesto profita cilj razvoja tih i takvih ustanova je povećanje kvalitete usluge što joj povećava tržišnu vrijednost. Vlasnici škole, Grad Zaprešić i RIFIN, imaju vlasničke udjele koji se valoriziraju kao i u svakom drugom slučaju – procjenom vrijednosti imovine (due diligence) koja se, potom, pregovorima precizira. Ponašanje gospodina Željka Turka u ovih sad već više od četrnaest godina najbolje pokazuje koliko je iskreno naglašeno „žaljenje što se tvrtka Rifin povlači“.

„Smatrajući da je navedenim postupcima iskazana trajna namjera izlaska tvrtke Rifin, d.o.o. sa pozicije osnivača, Visoka škola pokrenula je postupak donošenja novog Statura kojim bi se utvrdilo da je Grad Zaprešić ostao jedini osnivač Visoke škole.“

Komentar

Smatrati znači misliti, percipirati, kako se je nešto dogodilo. Smatrati može bitno odstupati od činjeničnog stanja i kretanja. Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk je smatrao kako je „iskazana trajna namjera izlaska tvrtke RIFIN sa pozicije osnivača“.

Kako to uvjerljivo zvuči?

Gospodin gradonačelnik bi morao kazati koji su pravni činjenični razlozi za njegov stav? Iskaz trajne namjere mora se dokumentirati. Ja mogu o bilo čemu imati potpuno različito mišljenje od bilo koga drugog. Moje mišljenje je moja subjektivna opservacija o objektivnom. Kako bi ocijenio da li je i u kojoj mjeri moje mišljenje relevantno moram, analizom relevantnih čimbenika, i dokumentima dokazati kako je moje mišljenje utemeljeno. Da ne duljim (o navedenom bi bilo moguće napisati cijelu knjigu) gospodin Željko Turk bi bio u pravu ako, i samo ako, je promijenjen Ugovor o osnivanju koji je sklopljen 23.4.2001. godine kojeg navodi u svom pismu gradskim vijećnicima. Međutim, Ugovor o osnivanju nije promijenjen niti u jednom njegovom dijelu od dana potpisa pa je, prema tome, temeljni dokument kako su grad Zaprešić i FIIFIN ravnopravni osnivači. To je trebao kazati gospodin Turk umjesto što je naveo „mišljenje“ kao dokaz. Tako izraz „trajna namjera“ ima za cilj pokazati kako je gradonačelnik radio u dobroj vjeri (koja danas zvuči prilično neuvjerljivo).

Usprkos činjenici da postoji Ugovor o osnivanju koji nije niti u jednom dijelu izmijenjen gospodin Turk (što mu je poznato jer je predstavnik jednog od osnivača) obavještava gradske vijećnika kako je „Visoka škola pokrenula postupak donošenja novog Statuta kojim bi se utvrdilo da je Grad Zaprešić ostao jedini osnivač Visoke škole.“ Dakle, Upravno vijeće Visoke škole pokreće postupak donošenja novog Statuta kaže svojim vijećnicima gospodin Željko Turk.

Postavlja se pitanje tko čini Upravno vijeće Visoke škole? Upravno vijeće Visoke škole sastoji se od tri predstavnika osnivača (RIFIN-a i Grada Zaprešića) te dva iz redova djelatnika. Tako kaže Statut. Upravno vijeće Visoke škole koje je pokrenulo inicijativu donošenja novog Statuta je nezakonito jer u njemu ne sudjeluje drugi osnivač – RIFIN što je poznato kako gradskim vijećnicima tako i gradonačelniku gospodinu Željku Turku. Sve je tada bilo poznato kao što je to i danas poznato. U vrijeme pisanja Informacije sve je to bilo poznato gospodinu Željku Turku. Čak da je Upravno vijeće zakonito formirano, a nije, Upravno vijeće prema važećem Statutu i zakonskim propisima nije nadležno raspravljati o pitanjima vlasništva, a kamo li „oduzimati“ ili „davati“ drugoj strani vlasničko pravo. Nezakonito formirano Upravno vijeće nije moglo predložiti ili odlučiti bilo što – jer je nezakonito. Ono nije formirano sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Konačno, izglasavanje spornog Statuta je komentirano na stranicama www.rifin.com „Zaprešić kao slučaj“ temeljem dokumenata a ne bilo čijeg mišljenja. Kako kvalificirati pismo gospodina Željka Turka gradskim vijećnicima Gradskog vijeća grada Zaprešića neću komentirati. Molim čitatelja da pita bilo kojeg pravnika kojeg pozna što misli o utemeljenosti i argumentaciji pisma gospodina gradonačelnika Željka Turka. Posebno se postavlja pitanje što su radile stručne službe kako u Visokoj školi tako i u gradu Zaprešiću koje nisu, koliko je RIFIN-u poznato, ukazale na nezakonitosti u donošenju nezakonitih odluka i nezakonitom poslovanju. Pravnici u obje institucije znaju pravno stanje stvari. Oni su šutjeli. Šuteći oni su podržali politiku gradonačelnika gospodina Željka Turka. Oni će morati obrazložiti zašto nisu ukazali na nezakonitosti koje tako uporno nastavlja svojom politikom gospodin gradonačelnik Željko Turk.

„Dana 13.05.2008. godine Upravno vijeće Visoke škole donijelo je novi (tebalo je dodati prijedlog, recimo da je to slučajni propust) Statut, kojim za jedinog osnivača Visoke škole određuje grad Zaprešić.

Na taj Statut, Zaključkom Gradskog vijeća od 05.062008. godine Grad Zaprešić je dao suglasnost.

Tvrtki Rifin d.o.o., također je dostavljen Statut radi davanja suglasnosti, uz očekivanje da će suglasnost dati zbog navedenih činjenica.“

Komentar

Upravno vijeće Visoke škole nije ovlašteno donijeti promjene ili novi Statut. Izmjene statuta ili donošenje novog statuta mogu donijeti jedino i samo (sic!) osnivači – RIFIN i grad Zaprešić. Upravno vijeće Visoke škole može samo i jedino predložiti izmjene ili predložiti novi Statut. (Taško da će bez prethodne konzultacije s vlasnicima Upravno vijeće pokretati bilo kakvu inicijativu.). Prema tome, navedeno ne odgovara pravnom okviru RH. Međutim, to je nevažno za gradonačelnika grada Zaprešića i samo je dio cjelokupne priče. Daleko više zabrinjava izjava kako je Upravno vijeće odredilo grad Zaprešić kao jedinog osnivača. Narodski kazano osnivači osnivaju Visoku školu i Upravno vijeće škole koje određuje tko će biti a tko neće biti vlasnik Visoke škole. To naprosto nije moguće niti zakonito. Ne samo da je to protivno pozitivnim zakonskim propisima. To je protivno ustavnim načelima o nepovredivosti vlasništva. Sve je to poznato gospodinu gradonačelniku Željku Turku.

Istine radi, kako što je već u prethodnim diskusijama kazano prilikom rasprave o prijedlogu novog Statuta od strane nezakonito formiranog Upravnog vijeća nije naveden grad Zaprešić kao jedini vlasnik. Kakve li slučajnosti - propušteno je navesti kako su RIFIN i grad Zaprešić vlasnici Visoke škole. Tek na sjednici Gradskog vijeća je od strane vijećnika gospodina Stjepana Orgulana (vidi - Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (III)) zatraženo obrazloženje pitanjem – zašto je u prijedlogu ispušteno navesti grad Zaprešić kao osnivača? Gle čuda, odgovoreno je kako je to greška u prijepisu. Opasne su te greške. Naknadno je unesena „greška u prijepisu“ novog Statuta po kojoj je grad Zaprešić jedini osnivač, pa je prijedlog Statuta usvojen na spomenutoj sjednici. Tu se je pojavila proceduralna greška. Opet slučajno. Slučajne li slučajnosti. Naime, zakon jasno kaže kako osnivači, u ovom slučaju grad Zaprešić i RIFIN, mogu samo prihvati ili ne prihvatiti prijedlog Upravnog vijeća Visoke škole. Osnivači ne mogu mijenjati prijedlog u bilo kojem dijelu. Tako kaže zakon ali gospodin Željko Turk ima svoju interpretaciju.

Tvrdnja kako se je očekivalo da će RIFIN dati suglasnost „zbog gore navedenih činjenica“ (čitaj: mišljenja gospodina gradonačelnika Željka Turka) pokazuje razinu poštivanja i uvažavanja gradskih vijećnika. Narodski kazano gospodin gradonačelnik je očekivao kako će se RIFIN odreći svoje imovine pozivajući se na „gore navedene činjenice“. To je isto kao da ste se vi, uvaženi čitatelju, odrekli udjela u nekoj tvrtki koja vrijedi svakim danom sve više. Ako vam to izgleda, recimo, „bedasto“ po mojem mišljenju ste u pravu. Međutim, morate shvatiti gospodina gradonačelnika kako je postupio sukladno svojoj političkoj i svakoj drugoj moći, ne vodeći pritom brigu o zakonskom okviru, kako u odnosu na RIFIN tako i u odnosu na zastupnike Gradskog vijeća grada Zaprešića. Nije ga očito zabrinjavala činjenica da su njegove izjave u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima.

„Tvrtka Rifin d.o.o. Zagreb, dopisom od 16.062008. godine potpisanim od gosp. dr.sc. Guste Santinija, (iako je formalno direktor njegov sin Dorijan Santini) obavještava Upravno vijeće Visoke Škole da ne daje suglasnost na dostavljeni novi Statut Visoke škole. Isti dopis dostavljene je i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa se dopisom od 23.09.2008. godine očitovalo na prednji dopis tvrtke Rifin d.o.o., naglasivši da je odredba statuta u kojoj se navodi da je jedini Grad Zaprešić osnivač Visoke škole suprotna Ugovoru o osnivanju Visoke škole, te da sve odluke Visoke škole moraju biti u suglasnosti s osnivačkim aktom i Statutom.“

Komentar

Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja dostupan je na www.rifin.com „Zaprešić kao slučaj“ pod rednim brojem 30. Pozivom na dopis Ministarstva gospodin gradonačelnik Željko Turk je izravno kazao kako je njegovo mišljenje, „trajna namjera izlaska tvrtke Rifin“, u potpunosti, bez argumenata, njegova konstrukcija.

Postavlja se pitanje što je trebalo učiniti, s obzirom na izraženo žaljenje od strane gradonačelnika gospodina Željka Turka jer je RIFIN napustio projekt Visoke škole?

Pismo koje analiziram valjalo je zaključiti kako je učinjena velika pogreška od strane grada Zaprešića prema drugom osnivaču. Iz tako definiranog stanja odnosa između dva osnivača trebalo je predložiti Zaključak prema kojem se poništavaju sve dosadašnje točke dnevnog reda Gradskog vijeća nakon 2. siječnja 2008. godine koje se odnose na Visoku školu zbog učinjene tragične pogreške.

O tome je trebalo obavijestiti drugog osnivača RIFIN, te predložiti formiranje zajedničke komisije kako  bi se ustanovile eventualne štete i donije primjerene odluke. Formiralo bi se novo Upravno vijeće, izabrao privremeni dekan, pokrenuli potrebni postupci protiv učesnika nečasnih radnji i priča bi bila završena.

Studenti bi dobivali zakonite diplome, a građani grada Zaprešića bi živjeli u većem blagostanju. Vrijednost nekretnina bi se povećala jer bi grad Zaprešić postao sve atraktivnije mjesto za život. Da je učinjeno na rečeni način danas bi naše Veleučilište Zaprešić bilo daleko veće i poznatije što bi ga uvrstilo na ispit najboljih veleučilišta u zemlji, što bi, sa svoje strane, otvorio put k internacionalizaciji,  posebno, prema hrvatskoj dijaspori. Ovako imao nezakonite diplome i tko zna koliko sudskih sporova i kolika će biti konačna šteta.

Umjesto navedenog. Pismo završava:

„Zbog navedenog, odnosno činjenice da novi Statut Visoke škole nije prihvaćen od strane drugog osnivača, te temeljem zakonske i statutarne odredbe da osnivači imenuju tri člana a dva daje stručno vijeće,

-          Predlaže se Gradskom vijeću imenovati dva člana u Upravno vijeće, a kao i do sada pravo na imenovanje jednog člana ostaje tvrtci Rifin, d.o.o.

Prijedlog za imenovanje dva člana u Upravno vijeće Visoke škole Gradskom vijeću podnijet će nadležno tijelo, Odbor za izbor i imenovanje.“

Komentar

Gospodin gradonačelnik Željko Turk ponovno iznosi svoje mišljenje koje zastupnicima prezentira kao pravo. Grad Zaprešić nema pravo imenovati dva člana Upravnog vijeća Visoke škole. Točno je da osnivači imenuju tri člana što znači da svaki osnivač imenuje po jednog člana a trećeg dogovorno imenuju osnivači. Kada je u pitanju praksa tada valja kazati kako je na početku rada Visoke škole RIFIN imenovao tri a grad Zaprešić dva člana Upravnog vijeća. Podjela se je radila dogovorno, sukladno zadacima daljnjeg razvoja Visoke škole. Dokaz tome je da ne postoji niti jedan prigovor od strane bilo kojeg osnivača (do 2. siječnja 2008. godine) jasno pokazuje kako se može surađivati – ako se hoće surađivati.

Naprosto, kada se raspravlja o postojećim problemima valja imati u vidu da se Ugovor o osnivanju visoke škole nije mijenjao niti u jednom njegovom dijelu. Poštovani, gospodine gradonačelniče Željko Turk, grad Zaprešić nema pravo na dva člana kao što smo vam to kazali u našem dopisu od 30. Kolovoza 2010. Godine (dostupno na www.rifin.com „Zaprešić kao slučaj“ pod rednim brojem 23).

Kakav je stvarni odnos gospodina gradonačelnika željka Turka prema drugom osnivaču, RIFIN-u, vidljivo je po njegovom angažmanu u Upravnom vijeću Visoke škole glede provođenja odluke RIFIN-a od 2. siječnja 2008. godine kojom se zamjenjuje član Upravnog vijeća Visoke škole gospodin Kolja Družić s novoimenovanim članom gustom Santinijem. Gospodin Željko Turk nije uradio ništa kako bi drugi osnivač RIFIN participirao u radu Upravnog vijeća Visoke škole što bi Visokoj školi dalo legalitet umjesto ništetnosti. Činjenica da je gospodin gradonačelnik Željko Turk obnašao funkciju predsjednika Upravnog vijeća Visoke Škole čini ga dodatno odgovornim jer je kao gradonačelnik (zakonskog predstavnika drugog osnivača Grada Zaprešića) morao i trebao omogućiti pravo sudjelovanja drugog osnivača u radu Upravnog vijeća (kako je to naveo u svojoj Informaciji). Sukob interesa dviju funkcija (gradonačelnika i predsjednika Upravnog vijeća) iako bitan nije najbitniji problem u cjelokupnom četrnaest godišnjem procesu nezakonitosti.

Nastavlja se:  Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (V)