Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (V)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (V) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Ponedjeljak, 30 Svibanj 2022 05:55

 

Ignoriranje zakona gospodina gradonačelnika Željka Turka u poslovanju Visoke škole širi se na Zagrebačku banku i Ministarstvo financija.

Zahvaljujem građaninu grada Zaprešića na dostavljenoj dokumentaciji.

Zapisnik 11. Sjednice gradskog vijeća Grada Zaprešića održane u četvrtak 03. srpnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 1. Navodi pod petom točkom dnevnog reda:

„5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Visokoj školi za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ za kupnju poslovnog prostora i kreditno zaduženje“

Nazočni članovi: Dario Baća, Drago Bago, Mate Barun, Denis Begić, Josip Brajdić, Stjepan Đurinski, Marko Gabud, Milivoj Iveković, Maja Jenei Jurković, Mario Jurič, Hrvoje Krznar, Dražen Lacić, Đurđica Novosel, Nataša Petković, Ljiljana Popovački Račić, Mario Posavec, Viktor Romančuk, Danijel Saić, Krešo Slatković, Tomislav Štivojević i Smiljan Tomašević.

Ostali nazočni: Željko Turk - gradonačelnik, Damir Benčević i Alan Labus – zamjenici gradonačelnika, Danica Jaman – pročelnica-tajnica u Službi Grada, Miljenko Šoštarić – pročelnik UO za financije i gospodarski razvitak sa svojom pomoćnicom Marijom Potočki, Marina Jaman – pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove sa suradnikom Krešimirom Petricom, Sandra Sabol Valenčak – pročelnica UO za društvene djelatnosti, Željko Majcen – direktor komunalnog poduzeća „Zaprešić“ d.o.o., Jelena Košec i Matina Golub – djelatnice Službe Grada, Ružica Žarko – polaznica stručnog osposobljavanja u Službi Grada, novinari tiskovnih i elektronskih medija te najavjeni gosti.

Citirajmo raspravu pete točke dnevnog reda kako je to evidentirano u Zapisniku:

„Nakon uvodnog izlaganja Miljenka Šoštarića i gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća uputio je nekoliko riječi kao predsjednik Upravnog vijeća Visoke škole za poslovanje i upravljanje BALTAZAR ADAM KRČELIĆ.

Potom je zatražio da se iznese stav Odbora za financije te stavovi Klubova vijećnika.

Dražen Lacić je u ime Odbora za financije izvijestio kako je Odbor, na sjednici održanoj dana 01. Srpnja 2014. Godine, prihvatio Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Visokoj školi za poslovanje i upravljanje s prvom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ za kupnju poslovnog prostora i kreditno zaduženje te predlaže Gradskom vijeću učiniti isto.

Također je u ime Kluba vijećnika Velike koalicije podržao Prijedlog Odluke.

Dario Baća je u ime Kluba vijećnika NL Glas Zaprešića izjavio kako smatra da je predmetna odluka apsolutno legitimna. Neupitno je da se radi o daljnjem razvoju Visoke škole te predmetnu točku podržavaju. Također je napomenuo kako bi se trebalo raspraviti o strategiji daljnjeg razvoja škole te u kojem smjeru Grad kao osnivač želi da se Visoka škola, odnosno buduće Veleučilište razvija.

Daniel Saić je u ime Kluba vijećnika SDP-a također podržao predmetni Prijedlog. Izjavio je kako je Visoka škola postala brand Grada Zaprešića. Složio se s vijećnikom Darijom Baćom oko razgovora o daljnjem smjeru razvoja Visoke škole.

Predsjednik je otvorio raspravu po točci 5. dnevnog reda.

Tomislav Štivojević izjavio je kako, iako je ostavljen dojam da je Visoka škola sposobna sama otplaćivati zatraženi kredit, isto nije potkrijepljeno u dostavljenim materijalima za vijeće. Također smatra kako bi novi prostor škole trebao biti u gradu Zaprešiću, a ne u Zagrebu.

Kako se više nitko nije javio, predsjednik je zatvorio raspravu te pozvao na glasovanje.

Prilikom glasovanja za točku 5. Dnvenog reda, 19 glasova bilo je „za“, a 2 protiv pa je predsjednik konstatirao da je većinom glasova donijeta

Odluka o davanju suglasnosti Visokoj škole za poslovanje i upravljanje s prvom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ za kupnju poslovnog prostora i kreditno zaduženje

Komentar:

Gdje je nestao drugi osnivač – RIFIN? Drugi osnivač je netragom nestao. Naša rasprava glede donošenja na nezakonit način nezakonitog Statuta Visoke škole koju je svojim pismom potvrdio gospodin gradonačelnik Željko Turk (vidi našu raspravu - Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk od II – IV) dobiva na značaju jer, ukazuje i pokazuje, koja i kakva se politika provodi prema drugom osnivaču – RIFIN-u. Odjednom postoji samo jedan osnivač a drugi je izbrisan iz pamćenja kako predsjednika Gradskog vijeća tako i njegovih članova. Nitko iz redova stručnih službi iz grada Zaprešića nije upozorio gradske vijećnike da postoji drugi osnivač – RIFIN.

Gradonačelnik Željko Turk (kao nositelj pravne legitimacije grada Zaprešića) ne samo da je trebao on je morao ukazati Gradskom vijeću Grada Zaprešića kako će sve odluke Gradskog vijeća glede suglasnosti Visokoj školi za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ za kupnju poslovnog prostora i kreditno zaduženje biti jednako ništetne kao što je to bio slučaj kada je Gradsko vijeće grada Zaprešića usvojilo Statut a drugi predstavnik to nije učinio. Novi Statut, prema tome, nije donesen. Iz navedenog slijedi da postoje dva osnivča kao što to cieleo vrijeme tvrdi RIFIN što potvrđuju sudske presude.

Gospodin gradonačelnik Željko Turk je šutio jednako kao što su šutjeli zamjenici gradonačelnika i ostali dužnosnici grada Zaprešića. Nije mi poznato zašto su šutjeli. Međutim, spomenuta gospoda su  na spomenutoj sjednici bili ne zato da bi formalno prisustvovali radu Gradskog vijeća, već da bi se odluke o svim točkama dnevnog reda primjereno (istinito i argumentirano) raspravile i tako donijele odluke utemeljene na zakonima a u interesu građana Zaprešića.

Posebno mjesto u cijeloj priči pripada gospodinu Dragi Bagi koji je na čelu Upravnog vijeća škole (koji zna da nema pravne legitimacije) i na čelu Gradskog vijeća grada Zaprešića (koji zna da ima pravnu legitimaciju). Gospodinu Dragi Bagi je poznato da je Upravno vijeće nezakonito jer u njegovom radu ne djeluju predstavnici RIFIN-a. Kao predsjednik Gradskog vijeća grada Zaprešića morao je upozoriti na tu činjenicu gradske vijećnike. (Znakovito je da su gradski vijećnici prihvatili Zapisnik sa sjednice u kojem se načelno kaže kako je „predsjednik Gradskog vijeća uputio je nekoliko riječi kao predsjednik Upravnog vijeća Visoke škole za poslovanje i upravljanje BALTAZAR ADAM KRČELIĆ“. Zašto nije postupio sukladno zakonskim propisima nije nam još poznato. Međutim, znakovito je da su šutjeli o nezakonitom prijedlogu kako gospodin predsjednik Gradskog vijeća  Drago Bago i gradonačelnik grada Zaprešića gospodin željko Turk tako i ostali rukovoditelji stručnih službi grada Zaprešića. Znakovito je kako niti jedan od članova Gradskog vijeća nije postavio pitanje što je s drugim osnivačem - RIFIN-om.  Iz tako provedene rasprave glasovanje je bilo očekivano. Ipak, volio bih znati koja su se dvojica gradskih vijećnika odlučila glasati protiv. Svaka im čast. Bit će teško, kad se provede istraga, utvrditi o kojim se gradskim vijećnicima radi ali ne i nemoguće.

Tako je Gradsko vijeće dalo suglasnost kako za kupnju tako i za kreditno zaduživanje. Gradskom vijeću je prethodilo pismo nezakonito izabranog dekana Visoke škole gospodina dr. sc. Vinka Morovića (koji zna da nema pravnu legitimaciju) kojeg djelomično citiramo:

„Unatoč tome što još ne funkcioniramo kao veleučilište, ovim Vam se sukladno članku 16. stavku 3. i  članku 29. točka 12. Statuta Veleučilišta Baltazar Zaprešić obraćamo zahtjevom za davanje suglasnosti za kupnju poslovnog prostora u Zagrebu.

Naime, s obzirom na maksimalno popunjene i iskorištene postojeće prostorne kapacitete u Zaprešiću te s obzirom na odlukama Stručnog i Upravnog vijeća naše ustanove odobrene razvojne planove i ustroj novih mogućih pet preddiplomskih stručnih studija i osam specijalističkih diplomskih studija, već slijedeće akademske godine 2014./2015. bez prostornog proširenja nećemo više imati gdje organizirati nastavne procese.

Stoga se Uprava Visoke škole odlučila za pojedine buduće nove studijske programe u Zagrebu kupiti poslovni prostor. Odgovarajući poslovni prostor površine 1.352,96 m2 pronađen je u Zagrebu, Lastovska 23. S vlasnikom i prodavateljem toga prostora PBZ-Leasing d.o.o. Zagreb, postignut je dogovor i usuglašena ukupna kupoprodajna cijena od 1.570.000,00 €. Od Upravnog vijeća Visoke škole zatražena je i dobivena suglasnost za zaključivanje predugovora o kupoprodaji predmetne nekretnine po navedenoj cijeni.

(napomena G.S. – u daljnjem tekstu se obrazlažu uvjeti kreditiranja Zagrebačke banke i tvrdnja kako Uprava ostaje na postojećoj domicilnoj lokaciji u Zaprešiću)

Uprava Veleučilišta i dalje u zajednici s Gradom Zaprešićem nastavlja raditi na realizaciji projekta Obrazovno-razvojnog centra Baltazar u Zaprešiću te pronalaženju najprihvatljivijeg rješenja za revitalizaciju i obnovu dvorca i đačkog doma u Novim dvorima u Zaprešiću.

Poštovani gospodine gradonačelniče očekujemo da ćete razumjeti našu realnost i potrebu za ovim poslovnim potezom, poduprijeti ga i Gradskom vijeću predložiti da nam što prije da suglasnost za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i kupovinu predmetnog poslovnog prostora u Zagrebu. Za sva dodatna pojašnjenja spremni smo i osobno doći na sastanke nadležnih gradskih tijela.“

Komentar:

Kako Upravno vijeće nema pravnu legitimaciju jer je nezakonito formirano tako isto nije moglo imenovati dekanom gospodina dr.sc. Vinka Morovića. Sve su odluke Upravnog vijeća ništetne pa se to, prema tome, odnosi i na odluke o imenovanju dekana. Ako nemate dekana nemate pravnog zastupnika pravne osobe. Pravna osoba ne može funkcionirati bez zakonitog imenovanja fizičke osobe koja zastupa interese pravne osobe. Prema tome, pismo gospodina dr.sc. Vinka Morovića je pismo dotičnog gospodina kao fizičke osobe bez pravne legitimacije u zastupanju interesa Visoke škole. To je poznato kako gospodinu dr.sc. Vinku Moroviću i Dragi Bagi tako i gradonačelniku grada Zaprešića kojem se obraća.

Posebno je značajno identificirati kako se gospodin dr.sc. Vinko Morović poziva na Statut pri čemu ne navodi na koji se Statut poziva. Prema važećem Statutu, s čim se slaže gospodin gradonačelnik grada Zaprešića kako to izrijekom kaže u pismu koje smo već komentrrali, postoje dva osnivača. Drugi osnivač, RIFIN, nije dao suglasnost kako za promjenu Statuta tako ni za kupnju predmetne nekretnine odnosno kreditno zaduženje.

Gospodin dr. sc. Vinko Morović u svom pismu navodi bez poziva na zakonom temeljene dokumente što je potrebno dodatno obrazložiti:

„Uprava Veleučilišta i dalje u zajednici s Gradom Zaprešićem nastavlja raditi na realizaciji projekta Obrazovno-razvojnog centra Baltazar u Zaprešiću te pronalaženju najprihvatljivijeg rješenja za revitalizaciju i obnovu dvorca i đačkog doma u Novim dvorima u Zaprešiću.“

Stav gradonačelnika grada Zaprešića gospodina Željka Turka glede nezakonite zamolbe glasi:

„Gradonačelnik

KLASA:402-01/14-01/2

URBROJ: 238—33-02-2

Zaprešić, 27.6.2014.

 

GRADSKO VIJEĆE

Predmet: Davanje suglasnosti Visokoj školi za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ, Zaprešić za kupnju poslovnog prostora u Zagrebu i kreditno zaduženje – predlaže se

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ,  Zaprešić podnijela je Gradu Zaprešiću zahtjev za davanje suglasnosti za kupnju poslovnog prostora u Zagrebu, zbog nedostatnosti postojećeg prostora za daljnji razvoj ustanove, a lokacija novog prostora svakako bi pridonijela atraktivnosti i privlačnosti odabira programa potencijalnim novim studentima.

Sukladno zakonskim i statutarnim odredbama, a kako je riječ i o kreditnom zaduženju u iznosu većem od 10.000.000,00 kuna, predlaže se Gradskom vijeću dati suglasnost na kupnju odabranog poslovnog prostora u Zagrebu Lastovska 23., u površini od 1.352,69 m2, kao i suglasnost na kreditno zaduženje na iznos od 13.500.000,00 kn, prema uvjetima iz ponude Zagrebačke banke, koja je u prilogu zahtjeva.

Zbog iznijetog predlaže Gradskom vijeću donijeti odluku, kao u prilogu.

Gradonačelnik

Željko Turk, dipl. oec.“

Dakle, gospodin gradonačelnik Željko Turk smatra opravdanim zahtjev koji je podnio nezakonito izabran dekan gospodin dr.sc. Vinko Morović koji je podržao predsjednik Upravnog vijeća i Gradskog vijeća gospodin Drago Bago. Ignorira činjenicu da je zahtjev ništetan i usprkos navedenoj činjenici da je zahtjev ništetan upućuje Gradskom vijeću grada Zaprešića prijedlog da prihvati zahtjev nezakonito izabranog dekana.

I konačno Odluka:

„Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 4/09, 2/13 i 6/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zaprešićana sjednici    donijelo je

O D L U K U

o davanju suglasnosti Visokoj školi za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti

BALTAZAR ADAM KREČELIĆ za kupnju proslovnog prostora i kreditno zaduženje

 

I

Daje se suglasnost Visokoj školi za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ, Zaprešić, Vladimira Novaka 23, OIB 70921936463, za kupnju poslovnog prostora i zaduženje u iznosu od 13.500.000,00 kuna prema ponudi Zagrebačke banke d.d. Zagreb. Ponudom uvjeta financiranja dugoročnog kredita, zaduženje se planira realizirati načinom korištenja jednokratno ili sukcesivno, najkasnije u roku 6 mjeseci od odobrenja kredita i rokom otplate kredita od 10 godina. Kredit će se vraćati u jednakim mjesečnim ratama s time da prva rata dospijeva 31.01.2015. godine uz kvartalni obračun i naplatu redovne kamate, godišnje, promjenjiva, a utvrđuje se kao: trezorski zapis MF na 91 dan + 4,25 p.p., kamatne marže (što je za 4,05 p.p. niže od redovne stope), te i jednokratnu naknadu u iznosu od 0,30% iznosa odobrenog kredita.

Sredstva dugoročnog kunskog kredita, Visoka škola za poslovanje i upravljanje BALTAZAR ADAM KRČELIĆ, Zaprešić koristiti će za kupovinu poslovne zgrade sa potrebnom opremom, a u skladno Odluci upravnog vijeća od 29. Svibnja 2014. Godine.

II

Radi ostvarenja zaduženja iz točke I. ove Odluke zadužuje se Grad Zaprešić, po primitku primjerka sklopljenog Ugovora o zaduženju, isti proslijediti Ministarstvu financija republike Hrvatske na znanje te, u godinama u kojima je planirana otplata kredita, a sukladno Otplatnoj tablici Zagrebačke banke, d.d., pratiti realizaciju istog.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Zaprešića

Predsjednik Gradskog vijeća

Mr.sc. Drago Bago

KLASA:403-01/14-01/2

URBROJ:238-33-14-3

Zaprešić,“

Tako inicijativa nezakonito izabranog dekana uz podršku nezakonitog Upravnog vijeća zakonitom gradonačelniku i zakonitom Gradskom vijeću, rezultira nezakonitom odlukom kako o kupnji tako i o suglasnosti o kreditnom zaduženju. Treća strana u procesu je Zagrebačka banka koju treba pitati da li je upoznata s navedenim činjenicama? Jednako tako isti upit valja uputiti Ministarstvu financija RH. Iz navedenog je razvidno što i kako djeluje gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk kako glede visoke škole tako i glede drugog osnivača – RIFIN-a.

Svi spomenuti, i neki koji nisu, su odgovorni za nezakonito poslovanje Visoke škole. Glavna uloga pripada gospodinu gradonačelniku Željku Turku koji će nam jednog dana kazati što je i zašto radio što je radio kada je riječ o Visokoj školi i interesima građana grada Zaprešića.

Nastavlja se:  Gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk (VI)