Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (XVIII)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (XVIII) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Nedjelja, 26 Lipanj 2022 10:32

Aktualni sat Gradskog vijeća grada Zaprešića od 26. ožujka 2019. godine – prvi put

Nazočni članovi: Dario Baća (prisutan od 3. Točke dnevnog reda), Drago Bago, Denis Begić, Josip Brajdić, Goranka Dorotić, Josip Držaić (odsutan od 4. Točke denovnog reda), Dubravka Dujmović Purgar, Stjepan Đurinski, Damir Horvat, Domagoj Jedvajić, Mario Jurič (prisutan od 3. Točke dnevnog reda), Barbara Knežević, Dražen Lacić, Ivona Miletić, Martina Mišak Perić, Đurđica Novosel, Danijel Saić (prisutan od 3. Točke dnevnog reda), Krešo Slatković, Smiljan Tomašević i Ante vukelić.

Izočni članovi: Marko Gabud

Ostali članovi: Željko Turk – gradonačelnik i Alan Labus – zamjenik gradonačelnika, Martina Golub – pročelnica-tajnica Službe Grada, Miljenko Šoštarić – pročelnik UO za financije i gospodarski razvoj, Marija Potočki – pomoćnica pročelnika UO za financije i gospodarski razvoj, Sandra Sabol Valenčak – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marina Jaman – pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, Krešimir Petric – voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i promet, Miran Pokupec – voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Jelena Košec – voditeljica Ureda gradonačelnika u službi Grada, Ružica Žarko – viša stručna suradnica za odnose s javnošću u službi grada i Suzana Šekelja  - viša stručna suradnica za opće i kadrovske Poslove te mjesnu samoupravu u Službi Grada, predsjednici gradskih četvrti i mjesnih odbora te ravnatelji ustanova, novinari tiskovnih i elektronskih medija i najavljeni gosti.

„Ante Vukelić javio se kako bi prezentirao stanje na Veleučilištu Baltazar. Izvijestio je kako su studenti nezadovoljni radom uprave Veleučilišta i suradnjom uprave i studenata te da ima saznanja kako ima veći broj studenata koji ne žele nastaviti svoje obrazovanje na zaprešićkom veleučilištu iz navedenih razloga.“

„Predsjednik Drago Bago upozorio je vijećnika vukelića da svojim izlaganjem je nanosi štetu ugledu veleučilišta te ga pozvao da ukoliko postoji problem studenata da izene poimence njihova imena i prezimena, na što se vijećnik ante Vukelić nije želio očitovati već je rekao kako mu se kao vijećniku brani da iznosi svoje stavove. Nakon toga je vijećnik Ante vukelić napustio sjednicu Gradskog vijeća.“

Komentar:

Ante Vukelić kao mladi čovjek, svjestan značaj obrazovanja u ostvarivanju vlastitih ciljeva, prenosi prikupljene informacije Gradskom vijeću grada Zaprešića. Informacije nisu ugodne ali su dobro polazište kako bi se izneseni problemi raspravili i pronašla primjerena rješenja. Recimo, formirala komisija koja bi temeljem analize predložila što je za činiti. Međutim, vijećnici grada Zaprešića nemaju postupne i sveobuhvatne informacije za što je izravno odgovoran njihov predsjednik i gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk.

Umjesto da predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Baltazar i predsjednik Gradskog vijeća grada Zaprešića iskaže svoju zabrinutost jer je za stanje u Veleučilištu Baltazar sam odgovoran temeljem obnašanja dviju temeljnih funkcija u Veleučilištu i Gradu, očito iznerviran, diskusijom gospodina Ante Vukelića istog napada jer, kako to smatra Drago Bago, šteti ugledu Veleučilišta. Postavlja se pitanje zašto je Drago Bago reagirao na način koji nije priličan javnom djelatniku, a posebno ne tako uvaženoj i utjecajnoj političkoj osobi u gradu Zaprešiću?

Gospodin Drago Bago zna da Veleučilište Baltazar ne posluje zakonito od 2. siječnja 2008. godine. Gospodin Drago Bago je predsjednik nezakonito formiranog Upravnog vijeća Veleučilišta što znači da su njegove odluke kao predsjednika Upravnog vijeća Veleučilišta Baltazar u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima. Odluke Upravnog vijeća su također nezakonite i prema tome - ništetne. Gospodin predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Baltazar zna da nema pravnu legitimaciju i zbog toga ne smatra da nanosi štetu Veleučilištu. Što rade ostali članovi Gradskog vijeća grada Zaprešića – šute. Ne šute samo oni šuti cjelokupno rukovodstvo (izvršna vlast) grada Zaprešića. Posebno je važno identificirati šutnju gospode Željka Turka i njegovog zamjenika Alana Labusa.

Zahvaljujem na dostavljenom zapisniku 15. Sjednice gradskog vijeća grada Zaprešića.

 

 

Nastavlja se:  Gradsko vijeće grada Zaprešića (XIX)