Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (XIX)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (XIX) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Utorak, 28 Lipanj 2022 09:19

Aktualni sat Gradskog vijeća grada Zaprešića od 28. svibnja 2019. godine – drugi put

Nazočni članovi: Dario Baća, Drago Bago, Denis Begić, Josip Brajdić, Goranka Dorotić, Josip Držaić (odsutan na točkama 7 – 11), Dubravka Dujmović Purgar, Stjepan Đurinski, Marko Gabud, Damir Horvat (odsutan od 3. Točke dnevnog reda), Domagoj Jedvajić, Mario Jurič, Barbara Knežević, Dražen Lacić, Ivona Miletić, Martina Mišak Perić, Đurđica Novosel, Danijel Saić (prisutan od 3. Točke dnevnog reda), Krešo Slatković, Smiljan Tomašević i Ante vukelić.

Ostali članovi: Željko Turk – gradonačelnik i Alan Labus – zamjenik gradonačelnika, podpredsjednici Gradskog vijeća Josip Brajdić i Daniel Saić,  Martina Golub – pročelnica-tajnica Službe Grada, Miljenko Šoštarić – pročelnik UO za financije i gospodarski razvoj, Marija Potočki – pomoćnica pročelnika UO za financije i gospodarski razvoj, Sandra Sabol Valenčak – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marina Jaman – pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, Alen Zlački – voditelj Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i upravljanje gradskom imovinom, Krešimir Petric – voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i promet, Miran Pokupec – voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ružica Žarko – viša stručna suradnica za odnose s javnošću u službi grada i Suzana Šekelja  - viša stručna suradnica za opće i kadrovske poslove te mjesnu samoupravu u Službi Grada i slađana Nedić – vježbenica- viša referentica u službi grada, predsjednici gradskih četvrti i mjesnih odbora, Damir Čičko – zapovjednik JVP grada Zaprešića, Marko bošnjak – načelnik PP Zaprešić sa suradnicima, ravnatelji ustanova, novinari tiskovnih i elektronskih medija i najavljeni gosti.

„Barbara Knežević postavila je pitanje pročelnici UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove – Marini Jaman: kada će se krenuti sa sanacijom Vinogradske ulice, kad se očekuje završetak sanacije, te je zatražila da se u ugovor sa izvođačima ugradi nekakva klauzula garancije. Drugo pitanje uputila je gradonačelniku Željku Turku, a vezano je uz sudsku presudu i Veleučilište Baltazar Zaprešić: što je Grad u mogućnosti poduzeti da se spriječi eventualna šteta u sluačju pravomoćnosti presude te da li sama presuda ima utjecaj na valjanost diploma koje su tekli studenti Veleučilišta.“

„Ante Vukelić zatražio je pisani odgovor na slijedeća pitanja: podatke o broju upisanih studenata za sve studijske programe pojedinačno na Veleučilištu Baltazar za 2018./2019. godinu i prethodne dvije akademske godine, angažiranim vanjskim suradnicima i suradnicima u nastavi, njihovim kvalifikacijama i isplaćenim sredstvima za ovu i protekle dvije akademske godine na Veleučilištu Baltazar.“

„Predsjednik Gradskog vijeća (Drago Bago – napomena G.S.) replicirao je vijećniku Anti Vukeliću kako pitanja treba uputiti pravnoj osobi Veleučilištu, jer navedeni upiti ne spadaju u djelokrug Gradskog vijeća.“

„Predsjednik je pozvao gradonačelnika da odgovori na postavljena pitanja.“

„Barbari Knežević,  gradonačelnik je odgovorio kako valjanost diploma Veleučilišta Baltazar nije dovedena u nikakvu opasnost te da Veleučilište redovno funkcionira što je bitno iz zbog upisa studenata u novu akademsku godinu.“

Anti Vukeliću napomenuo je kako pitanja vezana uz informacije kojima raspolaže Veleučilište, adresira veleučilištu.“

Komentar:

Pitanje pravomoćne sudske presude je pitanje svih pitanja pa je malo kazati kako je postavljeno u pravo vrijeme i pravoj osobi. Iz presude je razvidno kako je RIFIN jedan od osnivača Veleučilišta Baltazar i kako su, prema tome, sve odluke Upravnog vijeća veleučilišta i dekana ništetne. To dalje znači da su i sve odluke Gradskog vijeća grada Zaprešića nezakonite jer nisu potvrđene od strane drugog osnivača. Sada molim čitatelja da ponovno pročita odgovor gospodina gradonačelnika Željka Turka. O navedenom ni riječi. Postavlja se pitanje kako je moguće na službenoj sjednici Gradskog Vijeća grada Zaprešića kazati kako pravomoćna sudska presuda nema zabrinjavajućih učinaka? Posebno začuđuje izjava gospodina gradonačelnika Željka Turka koji ističe značaj upis studenata u novu akademsku godinu. Gospodine Željko Turk Vama je poznato da su upisi studenata ništetni jer odluku o broju i upisu studenata donosi Upravno vijeće Veleučilišta koje nije formirano sukladno zakonskim propisima. Dragi čitatelji već ste me pitai zašto kad pišem o gradskom vijeću grada Zaprešića navodim imena kako je to evidentirano u Zapisnicima. Razlog je jednostavan. Želim da se u knjizi jasno kaže tko je, kada i gdje upoznat s problemima Veleučilišta Baltazar. Na kraju knjige će biti Indeks imena koji su u bilo kojem obliku sudjelovali u „Zaprešić kao slučaj“. Upravo na spomenutoj sjednici Gradskog vijeća prisustvovao je velik broj pravnika koji dobro znaju što je pravna legitimacija, od kojih neki obnašaju funkciju izvršne vlasti odnosno suradnika gospodina Željka Turka.  Znaju oni što kaže zakon. Međutim, oni ne reagiraju iz njima poznatih razloga. Oni znaju kako su Odluke Veleučilišta i dekana ništetne. Oni znaju da ne postoji suglasnost drugog osnivača. Sve oni znaju i o svemu šute. Ono što zabrinjava su javna sredstva priopćavanja koje nije zabrinulo pitanje gospođe Barbare Knežević. U normalnim uvjetima pitanje gospođe Barbare Knežević bi produžilo sjednicu Gradskog vijeća što bi rezultiralo formiranjem komisije koja bi ustanovila pravno stanje poslovanja Veleučilišta Baltazar. Molim čitatelja da ponovno pročita moje pismo upućeno gradskim vijećnicima (dostupno na www.rifin.com pod rubrikom Zaprešić kao slučaj br. 141.). Moje pismo je pravi odgovor na Vaše pitanje gopođo Barbara Knežević. Gradski vijećnici su ignorirali moje pismo što je potvrđeno odlukom o prodaji nezakonito kupljenom imovinom. Zašto su to učinili ne znam ali znam da Gradsko vijeće i njegov predsjednik svojim odlukama multipliciraju štetu koju u ovom trenutku zna samo i jedino gospoda Željko Turk i Drago Bago.

Na pitanje Ante Vukelića stigla su dva nervozna odgovora. Zašto su odgovori nervozni? Intervencija predsjednika Gradskog vijeća grada Zaprešića i predsjednika Upravnog vijeća Veleučilišta Baltazar gospodin Ddrago Bago začuđuje jer su mu poznati odgovori. Osim toga nije točno kako pitanje gospodina Ante Vukelića ne spada u djelokrug rada Gradskog vijeća (što gospodin Drago Bago izrijekom kaže). Postavljam pitanje kako je moguće napisati izvješće o poslovanju u kojem nije jasno kazano koliko je studenata upisano i to ne samo ukupno već po smjerovima i godinama studija. To je temeljno polazište analize poslovanja. Da sam gradski vijećnik inzistirao bi na svim relevantnim podacima glede poslovanja Veleučilišta Baltazar. Potpuna odgovornost osnivača znači da grad Zaprešić za nastalu štetu odgovora svom svojom imovinom. To što je Veleučilište neprofitna organizacija ne znači da ne posluje po ekonomskim načelima. Razlika između neprofitne i profitne organizacije je u oporezivanju dobiti i točka. Dakle, predsjednik gradskog vijeća gospodin Drago Bago je pogriješio jer je trebao odgovoriti gospodinu Anti Vukeliću kako će kao predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Baltazar osobno zamoliti dekana da se sačini tražena analiza o broju upisanih studenata. Vjerojatno to nije učinio jer je svjestan da Odluka Upravnog vijeća Veleučilišta Baltazar nije zakonita.

Drugo pitanje gospodina Ante Vukelića je još značajnije. Radi se o razvojnoj i tekućoj politici Veleučilišta. Moj je stav bio i ostao kako je potrebno stvarati sve preduvjete da građani Zaprešića, u zavisnosti od svojih preferencija, budu uključeni u rad Veleučilišta što mogu grad Zaprešić i Veleučilište Baltazar samo i jedino dokazati (potvrditi) izdvajanjem potrebnih sredstava kako bi zainteresirani mladi  i obrazovani građani Zaprešića mogli upisati poslijediplomski i doktorski studij, odnosno neku od brojnih specijalizacija u zemlji i inozemstvu.

Politika razvoja spavaonice koju provodi gospodin gradonačelnik grada Zaprešića gospodin Željko Turk nije dobra kako za građane grada Zaprešića tako i za Hrvatsku u cjelini. Razlika između Zaprešića kao spavaonice i vanjskih suradnika (najvećim dijelom iz Zagreba) je u tome što Zaprešićani rade u Zagrebu i spavaju u Zaprešiću dok u slučaju vanjskih suradnika imao suprotna kretanja. Uvijek sam se zalagao da nastavnici u što je moguće većem broju žive i rade u Zaprešiću jer će živeći i integrirajući se s građanima Zaprešića ostvariti svoju misiju – razvoj grada Zaprešića. Umjesto rasprave gradonačelnik je grubo odgovorio gospodinu Anti Vukeliću da se obrati veleučilištu.

Zahvaljujem na dostavljenom zapisniku 15. Sjednice gradskog vijeća grada Zaprešića.

Nastavlja se:  Gradsko vijeće grada Zaprešića (XX)