Naslovnica Ekonomija/Economics

Ekonomija - godina 5 broj 4 PDF Ispis E-mail
Subota, 21 Studeni 2009 12:02

casopis_godina5_broj4

Godina: 5 Broj: 4

cijena - 40.00 kn
Za pregled članaka potreban Vam je PDF Reader, ukoliko preglednik nemate instaliran možete to učiniti besplatno klikom ovdje.

Sadržaj

* Sirotković Jakov: UVOD-O dosadašnjim istraživanjima u HAZU i o važnim stavovima u prilozoma za skup o dugoročnoj strategiji gosp.raz. Hrvatske
* Sirotković Jakov: Polazište i okvirni sadržaj dugoročne strategije gospodarskog razvoja Hrvatske
* Baletić Zvonimir i Zdunić Stjepan: Stanje hrvatskog gospodarstva i izbor razvojne strategije
* Veselica Vladimir: Misli i pogledi o razvoju Hrvatske
* Vojnić Dragomir: Ekonomska znanost i tranzicija
* Dragičević Adolf: Strategija skonomskog razvoja u doba permanentnog tehnološkog revolucioniranja
* Rocco Fedor i Bratko Stjepan: Znanstveno-tehnološki razvoj- oretoistavka gispodarske razvojne strategije
* Werheimer-Baletić Alica: Predvidive demografske odrednice kretanja radne snage u Hrvatskoj
* Perišin Ivo: O neredu u našem u našem finan. sustavu i sveopćoj potrazi za šačicom magične prašine Prilog sagledavanju glavnog izvorišta naših gospod.
* Družić Gordan: Faktori i elemente gospodarske strategije
* Baban LJubomir: Stanje i determinante budućeg razvitka poljoprivrede Republike Hrvatske
* Stipetić Vladimir: Prilog razmatranju dugoročne strategije hrvatskog gospodarstva:stvaranje ekonomski održivih poljoprivrednih gospodarstva
* Vukonić Boris: Turizam u dugoročnoj strategiji gospodarskog razvoja Hrvatske
* Jelčić Božidar: Fiskalni aspekt strategije gospodarskog razvoja Hrvatske
* Družić Gordan: Ekonomski položaj privrede
* Matutinović Igor: Dugoročni razvoj hrvazskog gospodarstva e gledišta globalnih i energetskih ograničenja
* Bratko Stjepan i Rocco Fedor: Vrijednosni sustav hrvatskog gospodarstva (etički problemi)
* Bakša Krešimir: Neki aspekti strategije razvoja hrvatske organske petrokemije
* Barić Vinko: Izvanproračunski fondovi i javni sektor u Hrvatskoj
* Čavrak Vladimir: Prometna strategija u hrvatskom gospodarskom razvitku
* Čengić Drago: Korporacijsko upravljanje u Hrvatskoj - Problemi modela i dosadišnje prakse (Prilog za raspravu)
* Čuljat Mile: Racionalno ponašanje -n ključ opstojnosti poljoprivrede
* Juranović Milan: Osposobljavanje u svima životnoj igri - ekonomiji
* Radošević Dubravko: Liberizacija i regulacija finan. tržišta-Prilog raspravi o strategiji gosp. razvoja Hrvatske na savjetovanju održanom u HAZU 19. svibnja 1
* Santini Guste: Kako iz krize
* Sever Ivo: Lokalni sadržaj dugoročne strategije gospodarskog razvitka
* Tadin Hrvoje: Prilozi za strategiju poslovnog obrazovanja u Hrvatskoj